Identifier
Identifier
Values
[] generating graphics... => 1
[1] generating graphics... => 1
[2] generating graphics... => 2
[1,1] generating graphics... => 2
[3] generating graphics... => 3
[2,1] generating graphics... => 1
[1,1,1] generating graphics... => 3
[4] generating graphics... => 4
[3,1] generating graphics... => 2
[2,2] generating graphics... => 2
[2,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1] generating graphics... => 4
[5] generating graphics... => 5
[4,1] generating graphics... => 3
[3,2] generating graphics... => 4
[3,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1] generating graphics... => 4
[2,1,1,1] generating graphics... => 3
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[6] generating graphics... => 6
[5,1] generating graphics... => 4
[4,2] generating graphics... => 6
[4,1,1] generating graphics... => 0
[3,3] generating graphics... => 6
[3,2,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2] generating graphics... => 6
[2,2,1,1] generating graphics... => 6
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[7] generating graphics... => 7
[6,1] generating graphics... => 5
[5,2] generating graphics... => 8
[5,1,1] generating graphics... => 0
[4,3] generating graphics... => 9
[4,2,1] generating graphics... => 2
[4,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1] generating graphics... => 2
[3,2,2] generating graphics... => 2
[3,2,1,1] generating graphics... => 2
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1] generating graphics... => 9
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[8] generating graphics... => 8
[7,1] generating graphics... => 6
[6,2] generating graphics... => 10
[6,1,1] generating graphics... => 0
[5,3] generating graphics... => 12
[5,2,1] generating graphics... => 3
[5,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4] generating graphics... => 12
[4,3,1] generating graphics... => 4
[4,2,2] generating graphics... => 4
[4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2] generating graphics... => 4
[3,3,1,1] generating graphics... => 4
[3,2,2,1] generating graphics... => 4
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2] generating graphics... => 12
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[9] generating graphics... => 9
[8,1] generating graphics... => 7
[7,2] generating graphics... => 12
[7,1,1] generating graphics... => 0
[6,3] generating graphics... => 15
[6,2,1] generating graphics... => 4
[6,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,4] generating graphics... => 16
[5,3,1] generating graphics... => 6
[5,2,2] generating graphics... => 6
[5,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1] generating graphics... => 6
[4,3,2] generating graphics... => 8
[4,3,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3] generating graphics... => 6
[3,3,2,1] generating graphics... => 8
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,2] generating graphics... => 6
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 16
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 15
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[10] generating graphics... => 10
[9,1] generating graphics... => 8
[8,2] generating graphics... => 14
[8,1,1] generating graphics... => 0
[7,3] generating graphics... => 18
[7,2,1] generating graphics... => 5
[7,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,4] generating graphics... => 20
[6,3,1] generating graphics... => 8
[6,2,2] generating graphics... => 8
[6,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5] generating graphics... => 20
[5,4,1] generating graphics... => 9
[5,3,2] generating graphics... => 12
[5,3,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,2] generating graphics... => 12
[4,4,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3] generating graphics... => 12
[4,3,2,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,1] generating graphics... => 12
[3,3,2,2] generating graphics... => 12
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 12
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 9
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 8
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 20
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 20
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 18
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[11] generating graphics... => 11
[10,1] generating graphics... => 9
[9,2] generating graphics... => 16
[9,1,1] generating graphics... => 0
[8,3] generating graphics... => 21
[8,2,1] generating graphics... => 6
[8,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,4] generating graphics... => 24
[7,3,1] generating graphics... => 10
[7,2,2] generating graphics... => 10
[7,2,1,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,5] generating graphics... => 25
[6,4,1] generating graphics... => 12
[6,3,2] generating graphics... => 16
[6,3,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,1] generating graphics... => 12
[5,4,2] generating graphics... => 18
[5,4,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3] generating graphics... => 18
[5,3,2,1] generating graphics... => 2
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,3] generating graphics... => 18
[4,4,2,1] generating graphics... => 2
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2] generating graphics... => 2
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,2] generating graphics... => 18
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 18
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 18
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 16
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 12
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 25
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 24
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 21
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 16
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11
[12] generating graphics... => 12
[11,1] generating graphics... => 10
[10,2] generating graphics... => 18
[10,1,1] generating graphics... => 0
[9,3] generating graphics... => 24
[9,2,1] generating graphics... => 7
[9,1,1,1] generating graphics... => 0
[8,4] generating graphics... => 28
[8,3,1] generating graphics... => 12
[8,2,2] generating graphics... => 12
[8,2,1,1] generating graphics... => 0
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,5] generating graphics... => 30
[7,4,1] generating graphics... => 15
[7,3,2] generating graphics... => 20
[7,3,1,1] generating graphics... => 0
[7,2,2,1] generating graphics... => 0
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,6] generating graphics... => 30
[6,5,1] generating graphics... => 16
[6,4,2] generating graphics... => 24
[6,4,1,1] generating graphics... => 0
[6,3,3] generating graphics... => 24
[6,3,2,1] generating graphics... => 3
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,2,2] generating graphics... => 0
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,5,2] generating graphics... => 24
[5,5,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3] generating graphics... => 27
[5,4,2,1] generating graphics... => 4
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,1] generating graphics... => 4
[5,3,2,2] generating graphics... => 4
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,4] generating graphics... => 24
[4,4,3,1] generating graphics... => 4
[4,4,2,2] generating graphics... => 4
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2] generating graphics... => 4
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 4
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,3] generating graphics... => 24
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 27
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 24
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 24
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 24
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 20
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 16
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 15
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 30
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 30
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 28
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 24
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 18
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
click to show generating function       
Description
The number of ways to place as many non-attacking rooks as possible on a Ferrers board.
References
Code
def statistic(la):
    return (matrix([[1]*p + [0]*(la[0]-p) for p in la]).rook_vector())[-1]

Created
Jun 10, 2016 at 23:50 by Martin Rubey
Updated
Oct 29, 2017 at 21:31 by Martin Rubey