Identifier
Identifier
Values
[1] generating graphics... => 1
[2] generating graphics... => 4
[1,1] generating graphics... => 3
[3] generating graphics... => 9
[2,1] generating graphics... => 7
[1,1,1] generating graphics... => 6
[4] generating graphics... => 16
[3,1] generating graphics... => 13
[2,2] generating graphics... => 12
[2,1,1] generating graphics... => 11
[1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5] generating graphics... => 25
[4,1] generating graphics... => 21
[3,2] generating graphics... => 19
[3,1,1] generating graphics... => 18
[2,2,1] generating graphics... => 17
[2,1,1,1] generating graphics... => 16
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[6] generating graphics... => 36
[5,1] generating graphics... => 31
[4,2] generating graphics... => 28
[4,1,1] generating graphics... => 27
[3,3] generating graphics... => 27
[3,2,1] generating graphics... => 25
[3,1,1,1] generating graphics... => 24
[2,2,2] generating graphics... => 24
[2,2,1,1] generating graphics... => 23
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 22
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 21
[7] generating graphics... => 49
[6,1] generating graphics... => 43
[5,2] generating graphics... => 39
[5,1,1] generating graphics... => 38
[4,3] generating graphics... => 37
[4,2,1] generating graphics... => 35
[4,1,1,1] generating graphics... => 34
[3,3,1] generating graphics... => 34
[3,2,2] generating graphics... => 33
[3,2,1,1] generating graphics... => 32
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 31
[2,2,2,1] generating graphics... => 31
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 30
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 29
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 28
[8] generating graphics... => 64
[7,1] generating graphics... => 57
[6,2] generating graphics... => 52
[6,1,1] generating graphics... => 51
[5,3] generating graphics... => 49
[5,2,1] generating graphics... => 47
[5,1,1,1] generating graphics... => 46
[4,4] generating graphics... => 48
[4,3,1] generating graphics... => 45
[4,2,2] generating graphics... => 44
[4,2,1,1] generating graphics... => 43
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 42
[3,3,2] generating graphics... => 43
[3,3,1,1] generating graphics... => 42
[3,2,2,1] generating graphics... => 41
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 40
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 39
[2,2,2,2] generating graphics... => 40
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 39
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 38
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 37
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 36
[9] generating graphics... => 81
[8,1] generating graphics... => 73
[7,2] generating graphics... => 67
[7,1,1] generating graphics... => 66
[6,3] generating graphics... => 63
[6,2,1] generating graphics... => 61
[6,1,1,1] generating graphics... => 60
[5,4] generating graphics... => 61
[5,3,1] generating graphics... => 58
[5,2,2] generating graphics... => 57
[5,2,1,1] generating graphics... => 56
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 55
[4,4,1] generating graphics... => 57
[4,3,2] generating graphics... => 55
[4,3,1,1] generating graphics... => 54
[4,2,2,1] generating graphics... => 53
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 52
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 51
[3,3,3] generating graphics... => 54
[3,3,2,1] generating graphics... => 52
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 51
[3,2,2,2] generating graphics... => 51
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 50
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 49
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 48
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 49
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 48
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 47
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 46
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 45
[10] generating graphics... => 100
[9,1] generating graphics... => 91
[8,2] generating graphics... => 84
[8,1,1] generating graphics... => 83
[7,3] generating graphics... => 79
[7,2,1] generating graphics... => 77
[7,1,1,1] generating graphics... => 76
[6,4] generating graphics... => 76
[6,3,1] generating graphics... => 73
[6,2,2] generating graphics... => 72
[6,2,1,1] generating graphics... => 71
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 70
[5,5] generating graphics... => 75
[5,4,1] generating graphics... => 71
[5,3,2] generating graphics... => 69
[5,3,1,1] generating graphics... => 68
[5,2,2,1] generating graphics... => 67
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 66
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 65
[4,4,2] generating graphics... => 68
[4,4,1,1] generating graphics... => 67
[4,3,3] generating graphics... => 67
[4,3,2,1] generating graphics... => 65
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 64
[4,2,2,2] generating graphics... => 64
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 63
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 62
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 61
[3,3,3,1] generating graphics... => 64
[3,3,2,2] generating graphics... => 63
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 62
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 61
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 61
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 60
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 59
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 58
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 60
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 59
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 58
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 57
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 56
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 55
[11] generating graphics... => 121
[10,1] generating graphics... => 111
[9,2] generating graphics... => 103
[9,1,1] generating graphics... => 102
[8,3] generating graphics... => 97
[8,2,1] generating graphics... => 95
[8,1,1,1] generating graphics... => 94
[7,4] generating graphics... => 93
[7,3,1] generating graphics... => 90
[7,2,2] generating graphics... => 89
[7,2,1,1] generating graphics... => 88
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 87
[6,5] generating graphics... => 91
[6,4,1] generating graphics... => 87
[6,3,2] generating graphics... => 85
[6,3,1,1] generating graphics... => 84
[6,2,2,1] generating graphics... => 83
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 82
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 81
[5,5,1] generating graphics... => 86
[5,4,2] generating graphics... => 83
[5,4,1,1] generating graphics... => 82
[5,3,3] generating graphics... => 82
[5,3,2,1] generating graphics... => 80
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 79
[5,2,2,2] generating graphics... => 79
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 78
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 77
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 76
[4,4,3] generating graphics... => 81
[4,4,2,1] generating graphics... => 79
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 78
[4,3,3,1] generating graphics... => 78
[4,3,2,2] generating graphics... => 77
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 76
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 75
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 75
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 74
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 73
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 72
[3,3,3,2] generating graphics... => 76
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 75
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 74
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 73
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 72
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 73
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 72
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 71
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 70
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 69
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 71
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 70
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 69
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 68
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 67
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 66
[12] generating graphics... => 144
[11,1] generating graphics... => 133
[10,2] generating graphics... => 124
[10,1,1] generating graphics... => 123
[9,3] generating graphics... => 117
[9,2,1] generating graphics... => 115
[9,1,1,1] generating graphics... => 114
[8,4] generating graphics... => 112
[8,3,1] generating graphics... => 109
[8,2,2] generating graphics... => 108
[8,2,1,1] generating graphics... => 107
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 106
[7,5] generating graphics... => 109
[7,4,1] generating graphics... => 105
[7,3,2] generating graphics... => 103
[7,3,1,1] generating graphics... => 102
[7,2,2,1] generating graphics... => 101
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 100
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 99
[6,6] generating graphics... => 108
[6,5,1] generating graphics... => 103
[6,4,2] generating graphics... => 100
[6,4,1,1] generating graphics... => 99
[6,3,3] generating graphics... => 99
[6,3,2,1] generating graphics... => 97
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 96
[6,2,2,2] generating graphics... => 96
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 95
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 94
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 93
[5,5,2] generating graphics... => 99
[5,5,1,1] generating graphics... => 98
[5,4,3] generating graphics... => 97
[5,4,2,1] generating graphics... => 95
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 94
[5,3,3,1] generating graphics... => 94
[5,3,2,2] generating graphics... => 93
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 92
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 91
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 91
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 90
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 89
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 88
[4,4,4] generating graphics... => 96
[4,4,3,1] generating graphics... => 93
[4,4,2,2] generating graphics... => 92
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 91
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 90
[4,3,3,2] generating graphics... => 91
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 90
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 89
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 88
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 87
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 88
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 87
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 86
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 85
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 84
[3,3,3,3] generating graphics... => 90
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 88
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 87
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 87
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 86
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 85
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 84
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 85
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 84
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 83
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 82
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 81
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 84
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 83
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 82
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 81
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 80
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 79
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 78
[13] generating graphics... => 169
[12,1] generating graphics... => 157
[11,2] generating graphics... => 147
[11,1,1] generating graphics... => 146
[10,3] generating graphics... => 139
[10,2,1] generating graphics... => 137
[10,1,1,1] generating graphics... => 136
[9,4] generating graphics... => 133
[9,3,1] generating graphics... => 130
[9,2,2] generating graphics... => 129
[9,2,1,1] generating graphics... => 128
[9,1,1,1,1] generating graphics... => 127
[8,5] generating graphics... => 129
[8,4,1] generating graphics... => 125
[8,3,2] generating graphics... => 123
[8,3,1,1] generating graphics... => 122
[8,2,2,1] generating graphics... => 121
[8,2,1,1,1] generating graphics... => 120
[8,1,1,1,1,1] generating graphics... => 119
[7,6] generating graphics... => 127
[7,5,1] generating graphics... => 122
[7,4,2] generating graphics... => 119
[7,4,1,1] generating graphics... => 118
[7,3,3] generating graphics... => 118
[7,3,2,1] generating graphics... => 116
[7,3,1,1,1] generating graphics... => 115
[7,2,2,2] generating graphics... => 115
[7,2,2,1,1] generating graphics... => 114
[7,2,1,1,1,1] generating graphics... => 113
[7,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 112
[6,6,1] generating graphics... => 121
[6,5,2] generating graphics... => 117
[6,5,1,1] generating graphics... => 116
[6,4,3] generating graphics... => 115
[6,4,2,1] generating graphics... => 113
[6,4,1,1,1] generating graphics... => 112
[6,3,3,1] generating graphics... => 112
[6,3,2,2] generating graphics... => 111
[6,3,2,1,1] generating graphics... => 110
[6,3,1,1,1,1] generating graphics... => 109
[6,2,2,2,1] generating graphics... => 109
[6,2,2,1,1,1] generating graphics... => 108
[6,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 107
[6,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 106
[5,5,3] generating graphics... => 114
[5,5,2,1] generating graphics... => 112
[5,5,1,1,1] generating graphics... => 111
[5,4,4] generating graphics... => 113
[5,4,3,1] generating graphics... => 110
[5,4,2,2] generating graphics... => 109
[5,4,2,1,1] generating graphics... => 108
[5,4,1,1,1,1] generating graphics... => 107
[5,3,3,2] generating graphics... => 108
[5,3,3,1,1] generating graphics... => 107
[5,3,2,2,1] generating graphics... => 106
[5,3,2,1,1,1] generating graphics... => 105
[5,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 104
[5,2,2,2,2] generating graphics... => 105
[5,2,2,2,1,1] generating graphics... => 104
[5,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 103
[5,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 102
[5,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 101
[4,4,4,1] generating graphics... => 109
[4,4,3,2] generating graphics... => 107
[4,4,3,1,1] generating graphics... => 106
[4,4,2,2,1] generating graphics... => 105
[4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 104
[4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 103
[4,3,3,3] generating graphics... => 106
[4,3,3,2,1] generating graphics... => 104
[4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 103
[4,3,2,2,2] generating graphics... => 103
[4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 102
[4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 101
[4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 100
[4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 101
[4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 100
[4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 99
[4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 98
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 97
[3,3,3,3,1] generating graphics... => 103
[3,3,3,2,2] generating graphics... => 102
[3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 101
[3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 100
[3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 100
[3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 99
[3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 98
[3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 97
[3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 99
[3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 98
[3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 97
[3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 96
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 95
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 94
[2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 97
[2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 96
[2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 95
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 94
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 93
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 92
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 91
[14] generating graphics... => 196
[13,1] generating graphics... => 183
[12,2] generating graphics... => 172
[12,1,1] generating graphics... => 171
[11,3] generating graphics... => 163
[11,2,1] generating graphics... => 161
[11,1,1,1] generating graphics... => 160
[10,4] generating graphics... => 156
[10,3,1] generating graphics... => 153
[10,2,2] generating graphics... => 152
[10,2,1,1] generating graphics... => 151
[10,1,1,1,1] generating graphics... => 150
[9,5] generating graphics... => 151
[9,4,1] generating graphics... => 147
[9,3,2] generating graphics... => 145
[9,3,1,1] generating graphics... => 144
[9,2,2,1] generating graphics... => 143
[9,2,1,1,1] generating graphics... => 142
[9,1,1,1,1,1] generating graphics... => 141
[8,6] generating graphics... => 148
[8,5,1] generating graphics... => 143
[8,4,2] generating graphics... => 140
[8,4,1,1] generating graphics... => 139
[8,3,3] generating graphics... => 139
[8,3,2,1] generating graphics... => 137
[8,3,1,1,1] generating graphics... => 136
[8,2,2,2] generating graphics... => 136
[8,2,2,1,1] generating graphics... => 135
[8,2,1,1,1,1] generating graphics... => 134
[8,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 133
[7,7] generating graphics... => 147
[7,6,1] generating graphics... => 141
[7,5,2] generating graphics... => 137
[7,5,1,1] generating graphics... => 136
[7,4,3] generating graphics... => 135
[7,4,2,1] generating graphics... => 133
[7,4,1,1,1] generating graphics... => 132
[7,3,3,1] generating graphics... => 132
[7,3,2,2] generating graphics... => 131
[7,3,2,1,1] generating graphics... => 130
[7,3,1,1,1,1] generating graphics... => 129
[7,2,2,2,1] generating graphics... => 129
[7,2,2,1,1,1] generating graphics... => 128
[7,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 127
[7,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 126
[6,6,2] generating graphics... => 136
[6,6,1,1] generating graphics... => 135
[6,5,3] generating graphics... => 133
[6,5,2,1] generating graphics... => 131
[6,5,1,1,1] generating graphics... => 130
[6,4,4] generating graphics... => 132
[6,4,3,1] generating graphics... => 129
[6,4,2,2] generating graphics... => 128
[6,4,2,1,1] generating graphics... => 127
[6,4,1,1,1,1] generating graphics... => 126
[6,3,3,2] generating graphics... => 127
[6,3,3,1,1] generating graphics... => 126
[6,3,2,2,1] generating graphics... => 125
[6,3,2,1,1,1] generating graphics... => 124
[6,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 123
[6,2,2,2,2] generating graphics... => 124
[6,2,2,2,1,1] generating graphics... => 123
[6,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 122
[6,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 121
[6,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 120
[5,5,4] generating graphics... => 131
[5,5,3,1] generating graphics... => 128
[5,5,2,2] generating graphics... => 127
[5,5,2,1,1] generating graphics... => 126
[5,5,1,1,1,1] generating graphics... => 125
[5,4,4,1] generating graphics... => 127
[5,4,3,2] generating graphics... => 125
[5,4,3,1,1] generating graphics... => 124
[5,4,2,2,1] generating graphics... => 123
[5,4,2,1,1,1] generating graphics... => 122
[5,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 121
[5,3,3,3] generating graphics... => 124
[5,3,3,2,1] generating graphics... => 122
[5,3,3,1,1,1] generating graphics... => 121
[5,3,2,2,2] generating graphics... => 121
[5,3,2,2,1,1] generating graphics... => 120
[5,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 119
[5,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 118
[5,2,2,2,2,1] generating graphics... => 119
[5,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 118
[5,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 117
[5,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 116
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 115
[4,4,4,2] generating graphics... => 124
[4,4,4,1,1] generating graphics... => 123
[4,4,3,3] generating graphics... => 123
[4,4,3,2,1] generating graphics... => 121
[4,4,3,1,1,1] generating graphics... => 120
[4,4,2,2,2] generating graphics... => 120
[4,4,2,2,1,1] generating graphics... => 119
[4,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 118
[4,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 117
[4,3,3,3,1] generating graphics... => 120
[4,3,3,2,2] generating graphics... => 119
[4,3,3,2,1,1] generating graphics... => 118
[4,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 117
[4,3,2,2,2,1] generating graphics... => 117
[4,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 116
[4,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 115
[4,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 114
[4,2,2,2,2,2] generating graphics... => 116
[4,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 115
[4,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 114
[4,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 113
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 112
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 111
[3,3,3,3,2] generating graphics... => 118
[3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 117
[3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 116
[3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 115
[3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 114
[3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 115
[3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 114
[3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 113
[3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 112
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 111
[3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 113
[3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 112
[3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 111
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 110
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 109
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 108
[2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 112
[2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 111
[2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 110
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 109
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 108
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 107
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 106
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 105
[15] generating graphics... => 225
[14,1] generating graphics... => 211
[13,2] generating graphics... => 199
[13,1,1] generating graphics... => 198
[12,3] generating graphics... => 189
[12,2,1] generating graphics... => 187
[12,1,1,1] generating graphics... => 186
[11,4] generating graphics... => 181
[11,3,1] generating graphics... => 178
[11,2,2] generating graphics... => 177
[11,2,1,1] generating graphics... => 176
[11,1,1,1,1] generating graphics... => 175
[10,5] generating graphics... => 175
[10,4,1] generating graphics... => 171
[10,3,2] generating graphics... => 169
[10,3,1,1] generating graphics... => 168
[10,2,2,1] generating graphics... => 167
[10,2,1,1,1] generating graphics... => 166
[10,1,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[9,6] generating graphics... => 171
[9,5,1] generating graphics... => 166
[9,4,2] generating graphics... => 163
[9,4,1,1] generating graphics... => 162
[9,3,3] generating graphics... => 162
[9,3,2,1] generating graphics... => 160
[9,3,1,1,1] generating graphics... => 159
[9,2,2,2] generating graphics... => 159
[9,2,2,1,1] generating graphics... => 158
[9,2,1,1,1,1] generating graphics... => 157
[9,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 156
[8,7] generating graphics... => 169
[8,6,1] generating graphics... => 163
[8,5,2] generating graphics... => 159
[8,5,1,1] generating graphics... => 158
[8,4,3] generating graphics... => 157
[8,4,2,1] generating graphics... => 155
[8,4,1,1,1] generating graphics... => 154
[8,3,3,1] generating graphics... => 154
[8,3,2,2] generating graphics... => 153
[8,3,2,1,1] generating graphics... => 152
[8,3,1,1,1,1] generating graphics... => 151
[8,2,2,2,1] generating graphics... => 151
[8,2,2,1,1,1] generating graphics... => 150
[8,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 149
[8,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 148
[7,7,1] generating graphics... => 162
[7,6,2] generating graphics... => 157
[7,6,1,1] generating graphics... => 156
[7,5,3] generating graphics... => 154
[7,5,2,1] generating graphics... => 152
[7,5,1,1,1] generating graphics... => 151
[7,4,4] generating graphics... => 153
[7,4,3,1] generating graphics... => 150
[7,4,2,2] generating graphics... => 149
[7,4,2,1,1] generating graphics... => 148
[7,4,1,1,1,1] generating graphics... => 147
[7,3,3,2] generating graphics... => 148
[7,3,3,1,1] generating graphics... => 147
[7,3,2,2,1] generating graphics... => 146
[7,3,2,1,1,1] generating graphics... => 145
[7,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 144
[7,2,2,2,2] generating graphics... => 145
[7,2,2,2,1,1] generating graphics... => 144
[7,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 143
[7,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 142
[7,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 141
[6,6,3] generating graphics... => 153
[6,6,2,1] generating graphics... => 151
[6,6,1,1,1] generating graphics... => 150
[6,5,4] generating graphics... => 151
[6,5,3,1] generating graphics... => 148
[6,5,2,2] generating graphics... => 147
[6,5,2,1,1] generating graphics... => 146
[6,5,1,1,1,1] generating graphics... => 145
[6,4,4,1] generating graphics... => 147
[6,4,3,2] generating graphics... => 145
[6,4,3,1,1] generating graphics... => 144
[6,4,2,2,1] generating graphics... => 143
[6,4,2,1,1,1] generating graphics... => 142
[6,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 141
[6,3,3,3] generating graphics... => 144
[6,3,3,2,1] generating graphics... => 142
[6,3,3,1,1,1] generating graphics... => 141
[6,3,2,2,2] generating graphics... => 141
[6,3,2,2,1,1] generating graphics... => 140
[6,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 139
[6,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 138
[6,2,2,2,2,1] generating graphics... => 139
[6,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 138
[6,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 137
[6,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 136
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 135
[5,5,5] generating graphics... => 150
[5,5,4,1] generating graphics... => 146
[5,5,3,2] generating graphics... => 144
[5,5,3,1,1] generating graphics... => 143
[5,5,2,2,1] generating graphics... => 142
[5,5,2,1,1,1] generating graphics... => 141
[5,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 140
[5,4,4,2] generating graphics... => 143
[5,4,4,1,1] generating graphics... => 142
[5,4,3,3] generating graphics... => 142
[5,4,3,2,1] generating graphics... => 140
[5,4,3,1,1,1] generating graphics... => 139
[5,4,2,2,2] generating graphics... => 139
[5,4,2,2,1,1] generating graphics... => 138
[5,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 137
[5,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 136
[5,3,3,3,1] generating graphics... => 139
[5,3,3,2,2] generating graphics... => 138
[5,3,3,2,1,1] generating graphics... => 137
[5,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 136
[5,3,2,2,2,1] generating graphics... => 136
[5,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 135
[5,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 134
[5,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 133
[5,2,2,2,2,2] generating graphics... => 135
[5,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 134
[5,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 133
[5,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 132
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 131
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 130
[4,4,4,3] generating graphics... => 141
[4,4,4,2,1] generating graphics... => 139
[4,4,4,1,1,1] generating graphics... => 138
[4,4,3,3,1] generating graphics... => 138
[4,4,3,2,2] generating graphics... => 137
[4,4,3,2,1,1] generating graphics... => 136
[4,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 135
[4,4,2,2,2,1] generating graphics... => 135
[4,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 134
[4,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 133
[4,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 132
[4,3,3,3,2] generating graphics... => 136
[4,3,3,3,1,1] generating graphics... => 135
[4,3,3,2,2,1] generating graphics... => 134
[4,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 133
[4,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 132
[4,3,2,2,2,2] generating graphics... => 133
[4,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 132
[4,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 131
[4,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 130
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 129
[4,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 131
[4,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 130
[4,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 129
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 128
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 127
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 126
[3,3,3,3,3] generating graphics... => 135
[3,3,3,3,2,1] generating graphics... => 133
[3,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 132
[3,3,3,2,2,2] generating graphics... => 132
[3,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 131
[3,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 130
[3,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 129
[3,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 130
[3,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 129
[3,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 128
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 127
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 126
[3,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 129
[3,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 128
[3,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 127
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 126
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 125
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 124
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 123
[2,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 127
[2,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 126
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 125
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 124
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 123
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 122
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 121
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 120
[16] generating graphics... => 256
[15,1] generating graphics... => 241
[14,2] generating graphics... => 228
[14,1,1] generating graphics... => 227
[13,3] generating graphics... => 217
[13,2,1] generating graphics... => 215
[13,1,1,1] generating graphics... => 214
[12,4] generating graphics... => 208
[12,3,1] generating graphics... => 205
[12,2,2] generating graphics... => 204
[12,2,1,1] generating graphics... => 203
[12,1,1,1,1] generating graphics... => 202
[11,5] generating graphics... => 201
[11,4,1] generating graphics... => 197
[11,3,2] generating graphics... => 195
[11,3,1,1] generating graphics... => 194
[11,2,2,1] generating graphics... => 193
[11,2,1,1,1] generating graphics... => 192
[11,1,1,1,1,1] generating graphics... => 191
[10,6] generating graphics... => 196
[10,5,1] generating graphics... => 191
[10,4,2] generating graphics... => 188
[10,4,1,1] generating graphics... => 187
[10,3,3] generating graphics... => 187
[10,3,2,1] generating graphics... => 185
[10,3,1,1,1] generating graphics... => 184
[10,2,2,2] generating graphics... => 184
[10,2,2,1,1] generating graphics... => 183
[10,2,1,1,1,1] generating graphics... => 182
[10,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 181
[9,7] generating graphics... => 193
[9,6,1] generating graphics... => 187
[9,5,2] generating graphics... => 183
[9,5,1,1] generating graphics... => 182
[9,4,3] generating graphics... => 181
[9,4,2,1] generating graphics... => 179
[9,4,1,1,1] generating graphics... => 178
[9,3,3,1] generating graphics... => 178
[9,3,2,2] generating graphics... => 177
[9,3,2,1,1] generating graphics... => 176
[9,3,1,1,1,1] generating graphics... => 175
[9,2,2,2,1] generating graphics... => 175
[9,2,2,1,1,1] generating graphics... => 174
[9,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 173
[9,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 172
[8,8] generating graphics... => 192
[8,7,1] generating graphics... => 185
[8,6,2] generating graphics... => 180
[8,6,1,1] generating graphics... => 179
[8,5,3] generating graphics... => 177
[8,5,2,1] generating graphics... => 175
[8,5,1,1,1] generating graphics... => 174
[8,4,4] generating graphics... => 176
[8,4,3,1] generating graphics... => 173
[8,4,2,2] generating graphics... => 172
[8,4,2,1,1] generating graphics... => 171
[8,4,1,1,1,1] generating graphics... => 170
[8,3,3,2] generating graphics... => 171
[8,3,3,1,1] generating graphics... => 170
[8,3,2,2,1] generating graphics... => 169
[8,3,2,1,1,1] generating graphics... => 168
[8,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 167
[8,2,2,2,2] generating graphics... => 168
[8,2,2,2,1,1] generating graphics... => 167
[8,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 166
[8,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[8,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 164
[7,7,2] generating graphics... => 179
[7,7,1,1] generating graphics... => 178
[7,6,3] generating graphics... => 175
[7,6,2,1] generating graphics... => 173
[7,6,1,1,1] generating graphics... => 172
[7,5,4] generating graphics... => 173
[7,5,3,1] generating graphics... => 170
[7,5,2,2] generating graphics... => 169
[7,5,2,1,1] generating graphics... => 168
[7,5,1,1,1,1] generating graphics... => 167
[7,4,4,1] generating graphics... => 169
[7,4,3,2] generating graphics... => 167
[7,4,3,1,1] generating graphics... => 166
[7,4,2,2,1] generating graphics... => 165
[7,4,2,1,1,1] generating graphics... => 164
[7,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 163
[7,3,3,3] generating graphics... => 166
[7,3,3,2,1] generating graphics... => 164
[7,3,3,1,1,1] generating graphics... => 163
[7,3,2,2,2] generating graphics... => 163
[7,3,2,2,1,1] generating graphics... => 162
[7,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 161
[7,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 160
[7,2,2,2,2,1] generating graphics... => 161
[7,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 160
[7,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 159
[7,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 158
[7,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 157
[6,6,4] generating graphics... => 172
[6,6,3,1] generating graphics... => 169
[6,6,2,2] generating graphics... => 168
[6,6,2,1,1] generating graphics... => 167
[6,6,1,1,1,1] generating graphics... => 166
[6,5,5] generating graphics... => 171
[6,5,4,1] generating graphics... => 167
[6,5,3,2] generating graphics... => 165
[6,5,3,1,1] generating graphics... => 164
[6,5,2,2,1] generating graphics... => 163
[6,5,2,1,1,1] generating graphics... => 162
[6,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 161
[6,4,4,2] generating graphics... => 164
[6,4,4,1,1] generating graphics... => 163
[6,4,3,3] generating graphics... => 163
[6,4,3,2,1] generating graphics... => 161
[6,4,3,1,1,1] generating graphics... => 160
[6,4,2,2,2] generating graphics... => 160
[6,4,2,2,1,1] generating graphics... => 159
[6,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 158
[6,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 157
[6,3,3,3,1] generating graphics... => 160
[6,3,3,2,2] generating graphics... => 159
[6,3,3,2,1,1] generating graphics... => 158
[6,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 157
[6,3,2,2,2,1] generating graphics... => 157
[6,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 156
[6,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 155
[6,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 154
[6,2,2,2,2,2] generating graphics... => 156
[6,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 155
[6,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 154
[6,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 153
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 152
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 151
[5,5,5,1] generating graphics... => 166
[5,5,4,2] generating graphics... => 163
[5,5,4,1,1] generating graphics... => 162
[5,5,3,3] generating graphics... => 162
[5,5,3,2,1] generating graphics... => 160
[5,5,3,1,1,1] generating graphics... => 159
[5,5,2,2,2] generating graphics... => 159
[5,5,2,2,1,1] generating graphics... => 158
[5,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 157
[5,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 156
[5,4,4,3] generating graphics... => 161
[5,4,4,2,1] generating graphics... => 159
[5,4,4,1,1,1] generating graphics... => 158
[5,4,3,3,1] generating graphics... => 158
[5,4,3,2,2] generating graphics... => 157
[5,4,3,2,1,1] generating graphics... => 156
[5,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 155
[5,4,2,2,2,1] generating graphics... => 155
[5,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 154
[5,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 153
[5,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 152
[5,3,3,3,2] generating graphics... => 156
[5,3,3,3,1,1] generating graphics... => 155
[5,3,3,2,2,1] generating graphics... => 154
[5,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 153
[5,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 152
[5,3,2,2,2,2] generating graphics... => 153
[5,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 152
[5,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 151
[5,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 150
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 149
[5,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 151
[5,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 150
[5,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 149
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 148
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 147
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 146
[4,4,4,4] generating graphics... => 160
[4,4,4,3,1] generating graphics... => 157
[4,4,4,2,2] generating graphics... => 156
[4,4,4,2,1,1] generating graphics... => 155
[4,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 154
[4,4,3,3,2] generating graphics... => 155
[4,4,3,3,1,1] generating graphics... => 154
[4,4,3,2,2,1] generating graphics... => 153
[4,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 152
[4,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 151
[4,4,2,2,2,2] generating graphics... => 152
[4,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 151
[4,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 150
[4,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 149
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 148
[4,3,3,3,3] generating graphics... => 154
[4,3,3,3,2,1] generating graphics... => 152
[4,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 151
[4,3,3,2,2,2] generating graphics... => 151
[4,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 150
[4,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 149
[4,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 148
[4,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 149
[4,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 148
[4,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 147
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 146
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 145
[4,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 148
[4,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 147
[4,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 146
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 145
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 144
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 143
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 142
[3,3,3,3,3,1] generating graphics... => 151
[3,3,3,3,2,2] generating graphics... => 150
[3,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 149
[3,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 148
[3,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 148
[3,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 147
[3,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 146
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 145
[3,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 147
[3,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 146
[3,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 145
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 144
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 143
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 142
[3,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 145
[3,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 144
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 143
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 142
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 141
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 140
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 139
[2,2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 144
[2,2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 143
[2,2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 142
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 141
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 140
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 139
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 138
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 137
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 136
[17] generating graphics... => 289
[16,1] generating graphics... => 273
[15,2] generating graphics... => 259
[15,1,1] generating graphics... => 258
[14,3] generating graphics... => 247
[14,2,1] generating graphics... => 245
[14,1,1,1] generating graphics... => 244
[13,4] generating graphics... => 237
[13,3,1] generating graphics... => 234
[13,2,2] generating graphics... => 233
[13,2,1,1] generating graphics... => 232
[13,1,1,1,1] generating graphics... => 231
[12,5] generating graphics... => 229
[12,4,1] generating graphics... => 225
[12,3,2] generating graphics... => 223
[12,3,1,1] generating graphics... => 222
[12,2,2,1] generating graphics... => 221
[12,2,1,1,1] generating graphics... => 220
[12,1,1,1,1,1] generating graphics... => 219
[11,6] generating graphics... => 223
[11,5,1] generating graphics... => 218
[11,4,2] generating graphics... => 215
[11,4,1,1] generating graphics... => 214
[11,3,3] generating graphics... => 214
[11,3,2,1] generating graphics... => 212
[11,3,1,1,1] generating graphics... => 211
[11,2,2,2] generating graphics... => 211
[11,2,2,1,1] generating graphics... => 210
[11,2,1,1,1,1] generating graphics... => 209
[11,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 208
[10,7] generating graphics... => 219
[10,6,1] generating graphics... => 213
[10,5,2] generating graphics... => 209
[10,5,1,1] generating graphics... => 208
[10,4,3] generating graphics... => 207
[10,4,2,1] generating graphics... => 205
[10,4,1,1,1] generating graphics... => 204
[10,3,3,1] generating graphics... => 204
[10,3,2,2] generating graphics... => 203
[10,3,2,1,1] generating graphics... => 202
[10,3,1,1,1,1] generating graphics... => 201
[10,2,2,2,1] generating graphics... => 201
[10,2,2,1,1,1] generating graphics... => 200
[10,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 199
[10,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 198
[9,8] generating graphics... => 217
[9,7,1] generating graphics... => 210
[9,6,2] generating graphics... => 205
[9,6,1,1] generating graphics... => 204
[9,5,3] generating graphics... => 202
[9,5,2,1] generating graphics... => 200
[9,5,1,1,1] generating graphics... => 199
[9,4,4] generating graphics... => 201
[9,4,3,1] generating graphics... => 198
[9,4,2,2] generating graphics... => 197
[9,4,2,1,1] generating graphics... => 196
[9,4,1,1,1,1] generating graphics... => 195
[9,3,3,2] generating graphics... => 196
[9,3,3,1,1] generating graphics... => 195
[9,3,2,2,1] generating graphics... => 194
[9,3,2,1,1,1] generating graphics... => 193
[9,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 192
[9,2,2,2,2] generating graphics... => 193
[9,2,2,2,1,1] generating graphics... => 192
[9,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 191
[9,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 190
[9,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 189
[8,8,1] generating graphics... => 209
[8,7,2] generating graphics... => 203
[8,7,1,1] generating graphics... => 202
[8,6,3] generating graphics... => 199
[8,6,2,1] generating graphics... => 197
[8,6,1,1,1] generating graphics... => 196
[8,5,4] generating graphics... => 197
[8,5,3,1] generating graphics... => 194
[8,5,2,2] generating graphics... => 193
[8,5,2,1,1] generating graphics... => 192
[8,5,1,1,1,1] generating graphics... => 191
[8,4,4,1] generating graphics... => 193
[8,4,3,2] generating graphics... => 191
[8,4,3,1,1] generating graphics... => 190
[8,4,2,2,1] generating graphics... => 189
[8,4,2,1,1,1] generating graphics... => 188
[8,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 187
[8,3,3,3] generating graphics... => 190
[8,3,3,2,1] generating graphics... => 188
[8,3,3,1,1,1] generating graphics... => 187
[8,3,2,2,2] generating graphics... => 187
[8,3,2,2,1,1] generating graphics... => 186
[8,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 185
[8,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 184
[8,2,2,2,2,1] generating graphics... => 185
[8,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 184
[8,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 183
[8,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 182
[8,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 181
[7,7,3] generating graphics... => 198
[7,7,2,1] generating graphics... => 196
[7,7,1,1,1] generating graphics... => 195
[7,6,4] generating graphics... => 195
[7,6,3,1] generating graphics... => 192
[7,6,2,2] generating graphics... => 191
[7,6,2,1,1] generating graphics... => 190
[7,6,1,1,1,1] generating graphics... => 189
[7,5,5] generating graphics... => 194
[7,5,4,1] generating graphics... => 190
[7,5,3,2] generating graphics... => 188
[7,5,3,1,1] generating graphics... => 187
[7,5,2,2,1] generating graphics... => 186
[7,5,2,1,1,1] generating graphics... => 185
[7,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 184
[7,4,4,2] generating graphics... => 187
[7,4,4,1,1] generating graphics... => 186
[7,4,3,3] generating graphics... => 186
[7,4,3,2,1] generating graphics... => 184
[7,4,3,1,1,1] generating graphics... => 183
[7,4,2,2,2] generating graphics... => 183
[7,4,2,2,1,1] generating graphics... => 182
[7,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 181
[7,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 180
[7,3,3,3,1] generating graphics... => 183
[7,3,3,2,2] generating graphics... => 182
[7,3,3,2,1,1] generating graphics... => 181
[7,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 180
[7,3,2,2,2,1] generating graphics... => 180
[7,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 179
[7,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 178
[7,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 177
[7,2,2,2,2,2] generating graphics... => 179
[7,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 178
[7,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 177
[7,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 176
[7,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 175
[7,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 174
[6,6,5] generating graphics... => 193
[6,6,4,1] generating graphics... => 189
[6,6,3,2] generating graphics... => 187
[6,6,3,1,1] generating graphics... => 186
[6,6,2,2,1] generating graphics... => 185
[6,6,2,1,1,1] generating graphics... => 184
[6,6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 183
[6,5,5,1] generating graphics... => 188
[6,5,4,2] generating graphics... => 185
[6,5,4,1,1] generating graphics... => 184
[6,5,3,3] generating graphics... => 184
[6,5,3,2,1] generating graphics... => 182
[6,5,3,1,1,1] generating graphics... => 181
[6,5,2,2,2] generating graphics... => 181
[6,5,2,2,1,1] generating graphics... => 180
[6,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 179
[6,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 178
[6,4,4,3] generating graphics... => 183
[6,4,4,2,1] generating graphics... => 181
[6,4,4,1,1,1] generating graphics... => 180
[6,4,3,3,1] generating graphics... => 180
[6,4,3,2,2] generating graphics... => 179
[6,4,3,2,1,1] generating graphics... => 178
[6,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 177
[6,4,2,2,2,1] generating graphics... => 177
[6,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 176
[6,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 175
[6,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 174
[6,3,3,3,2] generating graphics... => 178
[6,3,3,3,1,1] generating graphics... => 177
[6,3,3,2,2,1] generating graphics... => 176
[6,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 175
[6,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 174
[6,3,2,2,2,2] generating graphics... => 175
[6,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 174
[6,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 173
[6,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 172
[6,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 171
[6,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 173
[6,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 172
[6,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 171
[6,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 170
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 169
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 168
[5,5,5,2] generating graphics... => 184
[5,5,5,1,1] generating graphics... => 183
[5,5,4,3] generating graphics... => 182
[5,5,4,2,1] generating graphics... => 180
[5,5,4,1,1,1] generating graphics... => 179
[5,5,3,3,1] generating graphics... => 179
[5,5,3,2,2] generating graphics... => 178
[5,5,3,2,1,1] generating graphics... => 177
[5,5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 176
[5,5,2,2,2,1] generating graphics... => 176
[5,5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 175
[5,5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 174
[5,5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 173
[5,4,4,4] generating graphics... => 181
[5,4,4,3,1] generating graphics... => 178
[5,4,4,2,2] generating graphics... => 177
[5,4,4,2,1,1] generating graphics... => 176
[5,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 175
[5,4,3,3,2] generating graphics... => 176
[5,4,3,3,1,1] generating graphics... => 175
[5,4,3,2,2,1] generating graphics... => 174
[5,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 173
[5,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 172
[5,4,2,2,2,2] generating graphics... => 173
[5,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 172
[5,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 171
[5,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 170
[5,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 169
[5,3,3,3,3] generating graphics... => 175
[5,3,3,3,2,1] generating graphics... => 173
[5,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 172
[5,3,3,2,2,2] generating graphics... => 172
[5,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 171
[5,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 170
[5,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 169
[5,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 170
[5,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 169
[5,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 168
[5,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 167
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 166
[5,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 169
[5,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 168
[5,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 167
[5,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 166
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 164
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 163
[4,4,4,4,1] generating graphics... => 177
[4,4,4,3,2] generating graphics... => 175
[4,4,4,3,1,1] generating graphics... => 174
[4,4,4,2,2,1] generating graphics... => 173
[4,4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 172
[4,4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 171
[4,4,3,3,3] generating graphics... => 174
[4,4,3,3,2,1] generating graphics... => 172
[4,4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 171
[4,4,3,2,2,2] generating graphics... => 171
[4,4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 170
[4,4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 169
[4,4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 168
[4,4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 169
[4,4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 168
[4,4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 167
[4,4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 166
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[4,3,3,3,3,1] generating graphics... => 171
[4,3,3,3,2,2] generating graphics... => 170
[4,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 169
[4,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 168
[4,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 168
[4,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 167
[4,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 166
[4,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[4,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 167
[4,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 166
[4,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[4,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 164
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 163
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 162
[4,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 165
[4,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 164
[4,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 163
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 162
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 161
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 160
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 159
[3,3,3,3,3,2] generating graphics... => 169
[3,3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 168
[3,3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 167
[3,3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 166
[3,3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 165
[3,3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 166
[3,3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 165
[3,3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 164
[3,3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 163
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 162
[3,3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 164
[3,3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 163
[3,3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 162
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 161
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 160
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 159
[3,2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 163
[3,2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 162
[3,2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 161
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 160
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 159
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 158
click to show generating function       
Description
The dimension of the maximal parabolic seaweed algebra corresponding to the partition.
Let $a_1,\dots,a_m$ and $b_1,\dots,b_t$ be two compositions of $n$. The corresponding seaweed algebra is the associative subalgebra of the algebra of $n\times n$ matrices which preserves the flags
$$ \{0\} \subset V_1 \subset \cdots \subset V_{m-1} \subset V_m =V $$
and
$$ V=W_0\supset W_1\supset \cdots \supset W_t=\{0\}, $$
where $V_i=\text{span}\{e_1,\dots, e_{a_1+\cdots +a_i}\}$ and $W_j=\text{span}\{e_{b_1+\cdots +b_j+1},\dots, e_n\}$.
Thus, its dimension is
$$ \frac{1}{2}\left(\sum a_i^2 + \sum b_i^2\right). $$
It is maximal parabolic if $b_1=n$.
References
[1] Dergachev, V., Kirillov, A. Index of Lie algebras of seaweed type MathSciNet:1774864
[2] Coll, V., Mayers, A., Mayers, N. Statistics on integer partitions arising from seaweed algebras arXiv:1809.09271
Code
def statistic(la):
    return sum(p^2/2 for p in la) + la.size()^2/2

Created
Sep 26, 2018 at 05:12 by Martin Rubey
Updated
May 12, 2020 at 15:38 by Martin Rubey