Identifier
Identifier
Values
[2] generating graphics... => 1
[1,1] generating graphics... => 1
[3] generating graphics... => 1
[2,1] generating graphics... => 2
[1,1,1] generating graphics... => 1
[4] generating graphics... => 1
[3,1] generating graphics... => 3
[2,2] generating graphics... => 1
[2,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1] generating graphics... => 1
[5] generating graphics... => 1
[4,1] generating graphics... => 4
[3,2] generating graphics... => 6
[3,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6] generating graphics... => 1
[5,1] generating graphics... => 5
[4,2] generating graphics... => 2
[4,1,1] generating graphics... => 4
[3,3] generating graphics... => 1
[3,2,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2] generating graphics... => 1
[2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[7] generating graphics... => 1
[6,1] generating graphics... => 6
[5,2] generating graphics... => 10
[5,1,1] generating graphics... => 5
[4,3] generating graphics... => 12
[4,2,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,1] generating graphics... => 3
[3,2,2] generating graphics... => 6
[3,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8] generating graphics... => 1
[7,1] generating graphics... => 7
[6,2] generating graphics... => 3
[6,1,1] generating graphics... => 6
[5,3] generating graphics... => 15
[5,2,1] generating graphics... => 10
[5,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4] generating graphics... => 1
[4,3,1] generating graphics... => 12
[4,2,2] generating graphics... => 2
[4,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,2] generating graphics... => 6
[3,3,1,1] generating graphics... => 3
[3,2,2,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2] generating graphics... => 1
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[9] generating graphics... => 1
[8,1] generating graphics... => 8
[7,2] generating graphics... => 14
[7,1,1] generating graphics... => 7
[6,3] generating graphics... => 2
[6,2,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,4] generating graphics... => 20
[5,3,1] generating graphics... => 15
[5,2,2] generating graphics... => 10
[5,2,1,1] generating graphics... => 10
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,1] generating graphics... => 4
[4,3,2] generating graphics... => 12
[4,3,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3] generating graphics... => 1
[3,3,2,1] generating graphics... => 6
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,2,2,2] generating graphics... => 6
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[10] generating graphics... => 1
[9,1] generating graphics... => 9
[8,2] generating graphics... => 4
[8,1,1] generating graphics... => 8
[7,3] generating graphics... => 21
[7,2,1] generating graphics... => 14
[7,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,4] generating graphics... => 6
[6,3,1] generating graphics... => 6
[6,2,2] generating graphics... => 3
[6,2,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,5] generating graphics... => 1
[5,4,1] generating graphics... => 20
[5,3,2] generating graphics... => 30
[5,3,1,1] generating graphics... => 15
[5,2,2,1] generating graphics... => 10
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,2] generating graphics... => 2
[4,4,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,3] generating graphics... => 12
[4,3,2,1] generating graphics... => 12
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,2] generating graphics... => 2
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,1] generating graphics... => 3
[3,3,2,2] generating graphics... => 6
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[11] generating graphics... => 1
[10,1] generating graphics... => 10
[9,2] generating graphics... => 18
[9,1,1] generating graphics... => 9
[8,3] generating graphics... => 24
[8,2,1] generating graphics... => 8
[8,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,4] generating graphics... => 28
[7,3,1] generating graphics... => 21
[7,2,2] generating graphics... => 14
[7,2,1,1] generating graphics... => 14
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,5] generating graphics... => 30
[6,4,1] generating graphics... => 12
[6,3,2] generating graphics... => 6
[6,3,1,1] generating graphics... => 6
[6,2,2,1] generating graphics... => 6
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,5,1] generating graphics... => 5
[5,4,2] generating graphics... => 20
[5,4,1,1] generating graphics... => 20
[5,3,3] generating graphics... => 15
[5,3,2,1] generating graphics... => 30
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 15
[5,2,2,2] generating graphics... => 10
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 10
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,3] generating graphics... => 12
[4,4,2,1] generating graphics... => 4
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,3,1] generating graphics... => 12
[4,3,2,2] generating graphics... => 12
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,2] generating graphics... => 6
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 6
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 6
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[12] generating graphics... => 1
[11,1] generating graphics... => 11
[10,2] generating graphics... => 5
[10,1,1] generating graphics... => 10
[9,3] generating graphics... => 3
[9,2,1] generating graphics... => 18
[9,1,1,1] generating graphics... => 9
[8,4] generating graphics... => 2
[8,3,1] generating graphics... => 24
[8,2,2] generating graphics... => 4
[8,2,1,1] generating graphics... => 8
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 8
[7,5] generating graphics... => 35
[7,4,1] generating graphics... => 28
[7,3,2] generating graphics... => 42
[7,3,1,1] generating graphics... => 21
[7,2,2,1] generating graphics... => 14
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 14
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,6] generating graphics... => 1
[6,5,1] generating graphics... => 30
[6,4,2] generating graphics... => 6
[6,4,1,1] generating graphics... => 12
[6,3,3] generating graphics... => 2
[6,3,2,1] generating graphics... => 6
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,2,2,2] generating graphics... => 3
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[5,5,2] generating graphics... => 10
[5,5,1,1] generating graphics... => 5
[5,4,3] generating graphics... => 60
[5,4,2,1] generating graphics... => 20
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 20
[5,3,3,1] generating graphics... => 15
[5,3,2,2] generating graphics... => 30
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 30
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 15
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 10
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,4] generating graphics... => 1
[4,4,3,1] generating graphics... => 12
[4,4,2,2] generating graphics... => 2
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,3,3,2] generating graphics... => 12
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 12
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 2
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[3,3,3,3] generating graphics... => 1
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 6
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 6
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 1
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
click to show generating function       
Description
The exponens consonantiae of a partition.
This is the quotient of the least common multiple and the greatest common divior of the parts of the partiton. See [1, Caput sextum, §19-§22].
References
[1] Euler, Leonhard. Tentamen novae theoriae musicae ex certissimis harmoniae principiis dilucide expositae. ex typographia Academiae scientiarum, 1739.
Code
def statistic(p):
    return lcm(p)/gcd(p)

Created
Mar 21, 2018 at 13:36 by Martin Rubey
Updated
Mar 21, 2018 at 13:36 by Martin Rubey