Identifier
Identifier
Values
[] generating graphics... => 0
[1] generating graphics... => 1
[2] generating graphics... => 2
[1,1] generating graphics... => 0
[3] generating graphics... => 3
[2,1] generating graphics... => 1
[1,1,1] generating graphics... => 1
[4] generating graphics... => 4
[3,1] generating graphics... => 2
[2,2] generating graphics... => 0
[2,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1] generating graphics... => 0
[5] generating graphics... => 5
[4,1] generating graphics... => 3
[3,2] generating graphics... => 1
[3,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1] generating graphics... => 1
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[6] generating graphics... => 6
[5,1] generating graphics... => 4
[4,2] generating graphics... => 2
[4,1,1] generating graphics... => 2
[3,3] generating graphics... => 0
[3,2,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[7] generating graphics... => 7
[6,1] generating graphics... => 5
[5,2] generating graphics... => 3
[5,1,1] generating graphics... => 5
[4,3] generating graphics... => 1
[4,2,1] generating graphics... => 3
[4,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,1] generating graphics... => 1
[3,2,2] generating graphics... => 3
[3,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,1] generating graphics... => 1
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[8] generating graphics... => 8
[7,1] generating graphics... => 6
[6,2] generating graphics... => 4
[6,1,1] generating graphics... => 4
[5,3] generating graphics... => 2
[5,2,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,4] generating graphics... => 0
[4,3,1] generating graphics... => 0
[4,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,1,1] generating graphics... => 2
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2] generating graphics... => 2
[3,3,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[9] generating graphics... => 9
[8,1] generating graphics... => 7
[7,2] generating graphics... => 5
[7,1,1] generating graphics... => 7
[6,3] generating graphics... => 3
[6,2,1] generating graphics... => 5
[6,1,1,1] generating graphics... => 5
[5,4] generating graphics... => 1
[5,3,1] generating graphics... => 3
[5,2,2] generating graphics... => 1
[5,2,1,1] generating graphics... => 3
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,1] generating graphics... => 1
[4,3,2] generating graphics... => 3
[4,3,1,1] generating graphics... => 1
[4,2,2,1] generating graphics... => 3
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,3] generating graphics... => 3
[3,3,2,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,2,2] generating graphics... => 1
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[10] generating graphics... => 10
[9,1] generating graphics... => 8
[8,2] generating graphics... => 6
[8,1,1] generating graphics... => 6
[7,3] generating graphics... => 4
[7,2,1] generating graphics... => 4
[7,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,4] generating graphics... => 2
[6,3,1] generating graphics... => 2
[6,2,2] generating graphics... => 6
[6,2,1,1] generating graphics... => 4
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[5,5] generating graphics... => 0
[5,4,1] generating graphics... => 0
[5,3,2] generating graphics... => 0
[5,3,1,1] generating graphics... => 2
[5,2,2,1] generating graphics... => 2
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,4,2] generating graphics... => 2
[4,4,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3] generating graphics... => 2
[4,3,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2] generating graphics... => 2
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,3,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[11] generating graphics... => 11
[10,1] generating graphics... => 9
[9,2] generating graphics... => 7
[9,1,1] generating graphics... => 9
[8,3] generating graphics... => 5
[8,2,1] generating graphics... => 7
[8,1,1,1] generating graphics... => 7
[7,4] generating graphics... => 3
[7,3,1] generating graphics... => 5
[7,2,2] generating graphics... => 7
[7,2,1,1] generating graphics... => 5
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 7
[6,5] generating graphics... => 1
[6,4,1] generating graphics... => 3
[6,3,2] generating graphics... => 1
[6,3,1,1] generating graphics... => 3
[6,2,2,1] generating graphics... => 5
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 5
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[5,5,1] generating graphics... => 1
[5,4,2] generating graphics... => 3
[5,4,1,1] generating graphics... => 1
[5,3,3] generating graphics... => 1
[5,3,2,1] generating graphics... => 3
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 3
[5,2,2,2] generating graphics... => 3
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 3
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5
[4,4,3] generating graphics... => 3
[4,4,2,1] generating graphics... => 1
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,3,1] generating graphics... => 3
[4,3,2,2] generating graphics... => 1
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 1
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 3
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,3,2] generating graphics... => 1
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 3
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 1
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 3
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 1
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1
[12] generating graphics... => 12
[11,1] generating graphics... => 10
[10,2] generating graphics... => 8
[10,1,1] generating graphics... => 8
[9,3] generating graphics... => 6
[9,2,1] generating graphics... => 6
[9,1,1,1] generating graphics... => 8
[8,4] generating graphics... => 4
[8,3,1] generating graphics... => 4
[8,2,2] generating graphics... => 4
[8,2,1,1] generating graphics... => 6
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[7,5] generating graphics... => 2
[7,4,1] generating graphics... => 2
[7,3,2] generating graphics... => 6
[7,3,1,1] generating graphics... => 4
[7,2,2,1] generating graphics... => 4
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 4
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6
[6,6] generating graphics... => 0
[6,5,1] generating graphics... => 0
[6,4,2] generating graphics... => 0
[6,4,1,1] generating graphics... => 2
[6,3,3] generating graphics... => 0
[6,3,2,1] generating graphics... => 2
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[6,2,2,2] generating graphics... => 4
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 4
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[5,5,2] generating graphics... => 2
[5,5,1,1] generating graphics... => 0
[5,4,3] generating graphics... => 2
[5,4,2,1] generating graphics... => 0
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 0
[5,3,3,1] generating graphics... => 0
[5,3,2,2] generating graphics... => 2
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 2
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 2
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4
[4,4,4] generating graphics... => 4
[4,4,3,1] generating graphics... => 2
[4,4,2,2] generating graphics... => 0
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 0
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,3,2] generating graphics... => 0
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 2
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 0
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,3,3] generating graphics... => 0
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 0
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 2
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 0
click to show generating function       
Description
The Grundy value for the game of removing cells of a row in an integer partition.
Two players alternately remove any positive number of cells in a row of the Ferrers diagram of an integer partition, such that the result is still a Ferrers diagram. The player facing the empty partition looses.
References
[1] Row, A. Ordered Nim game MathOverflow:286925
Code
@cached_function
def statistic(la):
  """Return the Grundy value of the partition for the game
  where one may remove a positive number of cells in one row.
  """
  def children(la):
    if len(la) == 0:
      return
    for i in range(len(la)-1):
      for j in range(1, la[i]-la[i+1]+1):
        mu = [la[k] if k != i else la[k]-j for k in range(len(la))]
        yield Partition(mu)
    for j in range(1, la[-1]+1):
      mu = la[:-1] + [la[-1]-j]
      yield Partition(mu)
  
  l = [statistic(mu) for mu in children(la)]
  i = 0
  while i in l:
    i += 1
  
  return i

Created
Nov 25, 2017 at 13:45 by Martin Rubey
Updated
Nov 25, 2017 at 13:45 by Martin Rubey