Identifier
Identifier
Values
[] generating graphics... => 1
[1] generating graphics... => 1
[2] generating graphics... => 2
[1,1] generating graphics... => 2
[3] generating graphics... => 6
[2,1] generating graphics... => 3
[1,1,1] generating graphics... => 6
[4] generating graphics... => 24
[3,1] generating graphics... => 8
[2,2] generating graphics... => 12
[2,1,1] generating graphics... => 8
[1,1,1,1] generating graphics... => 24
[5] generating graphics... => 120
[4,1] generating graphics... => 30
[3,2] generating graphics... => 24
[3,1,1] generating graphics... => 20
[2,2,1] generating graphics... => 24
[2,1,1,1] generating graphics... => 30
[1,1,1,1,1] generating graphics... => 120
[6] generating graphics... => 720
[5,1] generating graphics... => 144
[4,2] generating graphics... => 80
[4,1,1] generating graphics... => 72
[3,3] generating graphics... => 144
[3,2,1] generating graphics... => 45
[3,1,1,1] generating graphics... => 72
[2,2,2] generating graphics... => 144
[2,2,1,1] generating graphics... => 80
[2,1,1,1,1] generating graphics... => 144
[1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 720
[7] generating graphics... => 5040
[6,1] generating graphics... => 840
[5,2] generating graphics... => 360
[5,1,1] generating graphics... => 336
[4,3] generating graphics... => 360
[4,2,1] generating graphics... => 144
[4,1,1,1] generating graphics... => 252
[3,3,1] generating graphics... => 240
[3,2,2] generating graphics... => 240
[3,2,1,1] generating graphics... => 144
[3,1,1,1,1] generating graphics... => 336
[2,2,2,1] generating graphics... => 360
[2,2,1,1,1] generating graphics... => 360
[2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 840
[1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5040
[8] generating graphics... => 40320
[7,1] generating graphics... => 5760
[6,2] generating graphics... => 2016
[6,1,1] generating graphics... => 1920
[5,3] generating graphics... => 1440
[5,2,1] generating graphics... => 630
[5,1,1,1] generating graphics... => 1152
[4,4] generating graphics... => 2880
[4,3,1] generating graphics... => 576
[4,2,2] generating graphics... => 720
[4,2,1,1] generating graphics... => 448
[4,1,1,1,1] generating graphics... => 1152
[3,3,2] generating graphics... => 960
[3,3,1,1] generating graphics... => 720
[3,2,2,1] generating graphics... => 576
[3,2,1,1,1] generating graphics... => 630
[3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1920
[2,2,2,2] generating graphics... => 2880
[2,2,2,1,1] generating graphics... => 1440
[2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2016
[2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5760
[1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 40320
[9] generating graphics... => 362880
[8,1] generating graphics... => 45360
[7,2] generating graphics... => 13440
[7,1,1] generating graphics... => 12960
[6,3] generating graphics... => 7560
[6,2,1] generating graphics... => 3456
[6,1,1,1] generating graphics... => 6480
[5,4] generating graphics... => 8640
[5,3,1] generating graphics... => 2240
[5,2,2] generating graphics... => 3024
[5,2,1,1] generating graphics... => 1920
[5,1,1,1,1] generating graphics... => 5184
[4,4,1] generating graphics... => 4320
[4,3,2] generating graphics... => 2160
[4,3,1,1] generating graphics... => 1680
[4,2,2,1] generating graphics... => 1680
[4,2,1,1,1] generating graphics... => 1920
[4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6480
[3,3,3] generating graphics... => 8640
[3,3,2,1] generating graphics... => 2160
[3,3,1,1,1] generating graphics... => 3024
[3,2,2,2] generating graphics... => 4320
[3,2,2,1,1] generating graphics... => 2240
[3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 3456
[3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12960
[2,2,2,2,1] generating graphics... => 8640
[2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 7560
[2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13440
[2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 45360
[1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 362880
[10] generating graphics... => 3628800
[9,1] generating graphics... => 403200
[8,2] generating graphics... => 103680
[8,1,1] generating graphics... => 100800
[7,3] generating graphics... => 48384
[7,2,1] generating graphics... => 22680
[7,1,1,1] generating graphics... => 43200
[6,4] generating graphics... => 40320
[6,3,1] generating graphics... => 11520
[6,2,2] generating graphics... => 16128
[6,2,1,1] generating graphics... => 10368
[6,1,1,1,1] generating graphics... => 28800
[5,5] generating graphics... => 86400
[5,4,1] generating graphics... => 12600
[5,3,2] generating graphics... => 8064
[5,3,1,1] generating graphics... => 6400
[5,2,2,1] generating graphics... => 6912
[5,2,1,1,1] generating graphics... => 8100
[5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 28800
[4,4,2] generating graphics... => 14400
[4,4,1,1] generating graphics... => 12096
[4,3,3] generating graphics... => 17280
[4,3,2,1] generating graphics... => 4725
[4,3,1,1,1] generating graphics... => 6912
[4,2,2,2] generating graphics... => 12096
[4,2,2,1,1] generating graphics... => 6400
[4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10368
[4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 43200
[3,3,3,1] generating graphics... => 17280
[3,3,2,2] generating graphics... => 14400
[3,3,2,1,1] generating graphics... => 8064
[3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 16128
[3,2,2,2,1] generating graphics... => 12600
[3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11520
[3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 22680
[3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 100800
[2,2,2,2,2] generating graphics... => 86400
[2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 40320
[2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 48384
[2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 103680
[2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 403200
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3628800
[11] generating graphics... => 39916800
[10,1] generating graphics... => 3991680
[9,2] generating graphics... => 907200
[9,1,1] generating graphics... => 887040
[8,3] generating graphics... => 362880
[8,2,1] generating graphics... => 172800
[8,1,1,1] generating graphics... => 332640
[7,4] generating graphics... => 241920
[7,3,1] generating graphics... => 72576
[7,2,2] generating graphics... => 103680
[7,2,1,1] generating graphics... => 67200
[7,1,1,1,1] generating graphics... => 190080
[6,5] generating graphics... => 302400
[6,4,1] generating graphics... => 57600
[6,3,2] generating graphics... => 40320
[6,3,1,1] generating graphics... => 32400
[6,2,2,1] generating graphics... => 36288
[6,2,1,1,1] generating graphics... => 43200
[6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 158400
[5,5,1] generating graphics... => 120960
[5,4,2] generating graphics... => 40320
[5,4,1,1] generating graphics... => 34560
[5,3,3] generating graphics... => 60480
[5,3,2,1] generating graphics... => 17280
[5,3,1,1,1] generating graphics... => 25920
[5,2,2,2] generating graphics... => 48384
[5,2,2,1,1] generating graphics... => 25920
[5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 43200
[5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 190080
[4,4,3] generating graphics... => 86400
[4,4,2,1] generating graphics... => 30240
[4,4,1,1,1] generating graphics... => 48384
[4,3,3,1] generating graphics... => 33600
[4,3,2,2] generating graphics... => 30240
[4,3,2,1,1] generating graphics... => 17280
[4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 36288
[4,2,2,2,1] generating graphics... => 34560
[4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 32400
[4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 67200
[4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 332640
[3,3,3,2] generating graphics... => 86400
[3,3,3,1,1] generating graphics... => 60480
[3,3,2,2,1] generating graphics... => 40320
[3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 40320
[3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 103680
[3,2,2,2,2] generating graphics... => 120960
[3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 57600
[3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 72576
[3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 172800
[3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 887040
[2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 302400
[2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 241920
[2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 362880
[2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 907200
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3991680
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 39916800
[12] generating graphics... => 479001600
[11,1] generating graphics... => 43545600
[10,2] generating graphics... => 8870400
[10,1,1] generating graphics... => 8709120
[9,3] generating graphics... => 3110400
[9,2,1] generating graphics... => 1496880
[9,1,1,1] generating graphics... => 2903040
[8,4] generating graphics... => 1741824
[8,3,1] generating graphics... => 537600
[8,2,2] generating graphics... => 777600
[8,2,1,1] generating graphics... => 506880
[8,1,1,1,1] generating graphics... => 1451520
[7,5] generating graphics... => 1612800
[7,4,1] generating graphics... => 340200
[7,3,2] generating graphics... => 248832
[7,3,1,1] generating graphics... => 201600
[7,2,2,1] generating graphics... => 230400
[7,2,1,1,1] generating graphics... => 277200
[7,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1036800
[6,6] generating graphics... => 3628800
[6,5,1] generating graphics... => 414720
[6,4,2] generating graphics... => 179200
[6,4,1,1] generating graphics... => 155520
[6,3,3] generating graphics... => 290304
[6,3,2,1] generating graphics... => 85050
[6,3,1,1,1] generating graphics... => 129600
[6,2,2,2] generating graphics... => 248832
[6,2,2,1,1] generating graphics... => 134400
[6,2,1,1,1,1] generating graphics... => 228096
[6,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1036800
[5,5,2] generating graphics... => 362880
[5,5,1,1] generating graphics... => 322560
[5,4,3] generating graphics... => 226800
[5,4,2,1] generating graphics... => 82944
[5,4,1,1,1] generating graphics... => 136080
[5,3,3,1] generating graphics... => 115200
[5,3,2,2] generating graphics... => 107520
[5,3,2,1,1] generating graphics... => 62208
[5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 134400
[5,2,2,2,1] generating graphics... => 136080
[5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 129600
[5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 277200
[5,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1451520
[4,4,4] generating graphics... => 1036800
[4,4,3,1] generating graphics... => 161280
[4,4,2,2] generating graphics... => 181440
[4,4,2,1,1] generating graphics... => 107520
[4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 248832
[4,3,3,2] generating graphics... => 161280
[4,3,3,1,1] generating graphics... => 115200
[4,3,2,2,1] generating graphics... => 82944
[4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 85050
[4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 230400
[4,2,2,2,2] generating graphics... => 322560
[4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 155520
[4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 201600
[4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 506880
[4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2903040
[3,3,3,3] generating graphics... => 1036800
[3,3,3,2,1] generating graphics... => 226800
[3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 290304
[3,3,2,2,2] generating graphics... => 362880
[3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 179200
[3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 248832
[3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 777600
[3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 414720
[3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 340200
[3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 537600
[3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1496880
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8709120
[2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 3628800
[2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1612800
[2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1741824
[2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3110400
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 8870400
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 43545600
[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 479001600
[12,1] generating graphics... => 518918400
[11,2] generating graphics... => 95800320
[11,1,1] generating graphics... => 94348800
[10,3] generating graphics... => 29937600
[10,2,1] generating graphics... => 14515200
[10,1,1,1] generating graphics... => 28304640
[9,4] generating graphics... => 14515200
[9,3,1] generating graphics... => 4561920
[9,2,2] generating graphics... => 6652800
[9,2,1,1] generating graphics... => 4354560
[9,1,1,1,1] generating graphics... => 12579840
[8,5] generating graphics... => 10886400
[8,4,1] generating graphics... => 2419200
[8,3,2] generating graphics... => 1814400
[8,3,1,1] generating graphics... => 1478400
[8,2,2,1] generating graphics... => 1710720
[8,2,1,1,1] generating graphics... => 2073600
[8,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7862400
[7,6] generating graphics... => 14515200
[7,5,1] generating graphics... => 2177280
[7,4,2] generating graphics... => 1036800
[7,4,1,1] generating graphics... => 907200
[7,3,3] generating graphics... => 1741824
[7,3,2,1] generating graphics... => 518400
[7,3,1,1,1] generating graphics... => 798336
[7,2,2,2] generating graphics... => 1555200
[7,2,2,1,1] generating graphics... => 844800
[7,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1451520
[7,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6739200
[6,6,1] generating graphics... => 4838400
[6,5,2] generating graphics... => 1209600
[6,5,1,1] generating graphics... => 1088640
[6,4,3] generating graphics... => 967680
[6,4,2,1] generating graphics... => 362880
[6,4,1,1,1] generating graphics... => 604800
[6,3,3,1] generating graphics... => 544320
[6,3,2,2] generating graphics... => 518400
[6,3,2,1,1] generating graphics... => 302400
[6,3,1,1,1,1] generating graphics... => 665280
[6,2,2,2,1] generating graphics... => 691200
[6,2,2,1,1,1] generating graphics... => 665280
[6,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1451520
[6,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 7862400
[5,5,3] generating graphics... => 1814400
[5,5,2,1] generating graphics... => 725760
[5,5,1,1,1] generating graphics... => 1244160
[5,4,4] generating graphics... => 2419200
[5,4,3,1] generating graphics... => 414720
[5,4,2,2] generating graphics... => 483840
[5,4,2,1,1] generating graphics... => 290304
[5,4,1,1,1,1] generating graphics... => 691200
[5,3,3,2] generating graphics... => 537600
[5,3,3,1,1] generating graphics... => 388800
[5,3,2,2,1] generating graphics... => 290304
[5,3,2,1,1,1] generating graphics... => 302400
[5,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 844800
[5,2,2,2,2] generating graphics... => 1244160
[5,2,2,2,1,1] generating graphics... => 604800
[5,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 798336
[5,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 2073600
[5,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12579840
[4,4,4,1] generating graphics... => 1814400
[4,4,3,2] generating graphics... => 725760
[4,4,3,1,1] generating graphics... => 537600
[4,4,2,2,1] generating graphics... => 483840
[4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 518400
[4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1555200
[4,3,3,3] generating graphics... => 1814400
[4,3,3,2,1] generating graphics... => 414720
[4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 544320
[4,3,2,2,2] generating graphics... => 725760
[4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 362880
[4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 518400
[4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1710720
[4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 1088640
[4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 907200
[4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1478400
[4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4354560
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 28304640
[3,3,3,3,1] generating graphics... => 2419200
[3,3,3,2,2] generating graphics... => 1814400
[3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 967680
[3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 1741824
[3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 1209600
[3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 1036800
[3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1814400
[3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6652800
[3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 4838400
[3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 2177280
[3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 2419200
[3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4561920
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14515200
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 94348800
[2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 14515200
[2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 10886400
[2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14515200
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 29937600
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 95800320
[2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 518918400
[12,2] generating graphics... => 1132185600
[12,1,1] generating graphics... => 1117670400
[11,3] generating graphics... => 319334400
[11,2,1] generating graphics... => 155675520
[11,1,1,1] generating graphics... => 304819200
[10,4] generating graphics... => 136857600
[10,3,1] generating graphics... => 43545600
[10,2,2] generating graphics... => 63866880
[10,2,1,1] generating graphics... => 41932800
[10,1,1,1,1] generating graphics... => 121927680
[9,5] generating graphics... => 87091200
[9,4,1] generating graphics... => 19958400
[9,3,2] generating graphics... => 15206400
[9,3,1,1] generating graphics... => 12441600
[9,2,2,1] generating graphics... => 14515200
[9,2,1,1,1] generating graphics... => 17690400
[9,1,1,1,1,1] generating graphics... => 67737600
[8,6] generating graphics... => 87091200
[8,5,1] generating graphics... => 14515200
[8,4,2] generating graphics... => 7257600
[8,4,1,1] generating graphics... => 6386688
[8,3,3] generating graphics... => 12441600
[8,3,2,1] generating graphics... => 3742200
[8,3,1,1,1] generating graphics... => 5806080
[8,2,2,2] generating graphics... => 11404800
[8,2,2,1,1] generating graphics... => 6220800
[8,2,1,1,1,1] generating graphics... => 10782720
[8,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 50803200
[7,7] generating graphics... => 203212800
[7,6,1] generating graphics... => 19051200
[7,5,2] generating graphics... => 6220800
[7,5,1,1] generating graphics... => 5644800
[7,4,3] generating graphics... => 5443200
[7,4,2,1] generating graphics... => 2073600
[7,4,1,1,1] generating graphics... => 3492720
[7,3,3,1] generating graphics... => 3225600
[7,3,2,2] generating graphics... => 3110400
[7,3,2,1,1] generating graphics... => 1824768
[7,3,1,1,1,1] generating graphics... => 4064256
[7,2,2,2,1] generating graphics... => 4276800
[7,2,2,1,1,1] generating graphics... => 4147200
[7,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 9172800
[7,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 50803200
[6,6,2] generating graphics... => 13547520
[6,6,1,1] generating graphics... => 12441600
[6,5,3] generating graphics... => 5806080
[6,5,2,1] generating graphics... => 2381400
[6,5,1,1,1] generating graphics... => 4147200
[6,4,4] generating graphics... => 9676800
[6,4,3,1] generating graphics... => 1741824
[6,4,2,2] generating graphics... => 2073600
[6,4,2,1,1] generating graphics... => 1254400
[6,4,1,1,1,1] generating graphics... => 3041280
[6,3,3,2] generating graphics... => 2488320
[6,3,3,1,1] generating graphics... => 1814400
[6,3,2,2,1] generating graphics... => 1382400
[6,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1455300
[6,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4147200
[6,2,2,2,2] generating graphics... => 6220800
[6,2,2,2,1,1] generating graphics... => 3041280
[6,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 4064256
[6,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 10782720
[6,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 67737600
[5,5,4] generating graphics... => 14515200
[5,5,3,1] generating graphics... => 3225600
[5,5,2,2] generating graphics... => 4064256
[5,5,2,1,1] generating graphics... => 2488320
[5,5,1,1,1,1] generating graphics... => 6220800
[5,4,4,1] generating graphics... => 4147200
[5,4,3,2] generating graphics... => 1814400
[5,4,3,1,1] generating graphics... => 1360800
[5,4,2,2,1] generating graphics... => 1270080
[5,4,2,1,1,1] generating graphics... => 1382400
[5,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 4276800
[5,3,3,3] generating graphics... => 5806080
[5,3,3,2,1] generating graphics... => 1360800
[5,3,3,1,1,1] generating graphics... => 1814400
[5,3,2,2,2] generating graphics... => 2488320
[5,3,2,2,1,1] generating graphics... => 1254400
[5,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1824768
[5,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 6220800
[5,2,2,2,2,1] generating graphics... => 4147200
[5,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 3492720
[5,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 5806080
[5,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 17690400
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 121927680
[4,4,4,2] generating graphics... => 7257600
[4,4,4,1,1] generating graphics... => 5806080
[4,4,3,3] generating graphics... => 7257600
[4,4,3,2,1] generating graphics... => 1814400
[4,4,3,1,1,1] generating graphics... => 2488320
[4,4,2,2,2] generating graphics... => 4064256
[4,4,2,2,1,1] generating graphics... => 2073600
[4,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 3110400
[4,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 11404800
[4,3,3,3,1] generating graphics... => 4147200
[4,3,3,2,2] generating graphics... => 3225600
[4,3,3,2,1,1] generating graphics... => 1741824
[4,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 3225600
[4,3,2,2,2,1] generating graphics... => 2381400
[4,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2073600
[4,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 3742200
[4,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 14515200
[4,2,2,2,2,2] generating graphics... => 12441600
[4,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 5644800
[4,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 6386688
[4,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12441600
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 41932800
[4,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 304819200
[3,3,3,3,2] generating graphics... => 14515200
[3,3,3,3,1,1] generating graphics... => 9676800
[3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 5806080
[3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 5443200
[3,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 12441600
[3,3,2,2,2,2] generating graphics... => 13547520
[3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 6220800
[3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 7257600
[3,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 15206400
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 63866880
[3,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 19051200
[3,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 14515200
[3,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 19958400
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 43545600
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 155675520
[3,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1117670400
[2,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 203212800
[2,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 87091200
[2,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 87091200
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 136857600
[2,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 319334400
[2,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1132185600
[12,2,1] generating graphics... => 1828915200
[11,4] generating graphics... => 1437004800
[11,3,1] generating graphics... => 461260800
[11,2,2] generating graphics... => 679311360
[11,2,1,1] generating graphics... => 447068160
[11,1,1,1,1] generating graphics... => 1306368000
[10,5] generating graphics... => 798336000
[10,4,1] generating graphics... => 186624000
[10,3,2] generating graphics... => 143700480
[10,3,1,1] generating graphics... => 117936000
[10,2,2,1] generating graphics... => 138378240
[10,2,1,1,1] generating graphics... => 169344000
[10,1,1,1,1,1] generating graphics... => 653184000
[9,6] generating graphics... => 653184000
[9,5,1] generating graphics... => 114960384
[9,4,2] generating graphics... => 59136000
[9,4,1,1] generating graphics... => 52254720
[9,3,3] generating graphics... => 102643200
[9,3,2,1] generating graphics... => 31104000
[9,3,1,1,1] generating graphics... => 48522240
[9,2,2,2] generating graphics... => 95800320
[9,2,2,1,1] generating graphics... => 52416000
[9,2,1,1,1,1] generating graphics... => 91445760
[9,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 435456000
[8,7] generating graphics... => 914457600
[8,6,1] generating graphics... => 112896000
[8,5,2] generating graphics... => 40824000
[8,5,1,1] generating graphics... => 37255680
[8,4,3] generating graphics... => 37324800
[8,4,2,1] generating graphics... => 14370048
[8,4,1,1,1] generating graphics... => 24385536
[8,3,3,1] generating graphics... => 22809600
[8,3,2,2] generating graphics... => 22176000
[8,3,2,1,1] generating graphics... => 13063680
[8,3,1,1,1,1] generating graphics... => 29352960
[8,2,2,2,1] generating graphics... => 31104000
[8,2,2,1,1,1] generating graphics... => 30326400
[8,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 67737600
[8,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 381024000
[7,7,1] generating graphics... => 261273600
[7,6,2] generating graphics... => 52254720
[7,6,1,1] generating graphics... => 48384000
[7,5,3] generating graphics... => 29030400
[7,5,2,1] generating graphics... => 12096000
[7,5,1,1,1] generating graphics... => 21288960
[7,4,4] generating graphics... => 52254720
[7,4,3,1] generating graphics... => 9676800
[7,4,2,2] generating graphics... => 11664000
[7,4,2,1,1] generating graphics... => 7096320
[7,4,1,1,1,1] generating graphics... => 17418240
[7,3,3,2] generating graphics... => 14515200
[7,3,3,1,1] generating graphics... => 10644480
[7,3,2,2,1] generating graphics... => 8211456
[7,3,2,1,1,1] generating graphics... => 8709120
[7,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 25159680
[7,2,2,2,2] generating graphics... => 38016000
[7,2,2,2,1,1] generating graphics... => 18662400
[7,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 25159680
[7,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 67737600
[7,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 435456000
[6,6,3] generating graphics... => 60963840
[6,6,2,1] generating graphics... => 26127360
[6,6,1,1,1] generating graphics... => 46656000
[6,5,4] generating graphics... => 43545600
[6,5,3,1] generating graphics... => 10160640
[6,5,2,2] generating graphics... => 13063680
[6,5,2,1,1] generating graphics... => 8064000
[6,5,1,1,1,1] generating graphics... => 20528640
[6,4,4,1] generating graphics... => 16329600
[6,4,3,2] generating graphics... => 7464960
[6,4,3,1,1] generating graphics... => 5644800
[6,4,2,2,1] generating graphics... => 5376000
[6,4,2,1,1,1] generating graphics... => 5913600
[6,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 18662400
[6,3,3,3] generating graphics... => 26127360
[6,3,3,2,1] generating graphics... => 6220800
[6,3,3,1,1,1] generating graphics... => 8382528
[6,3,2,2,2] generating graphics... => 11664000
[6,3,2,2,1,1] generating graphics... => 5913600
[6,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8709120
[6,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 30326400
[6,2,2,2,2,1] generating graphics... => 20528640
[6,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 17418240
[6,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 29352960
[6,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 91445760
[6,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 653184000
[5,5,5] generating graphics... => 217728000
[5,5,4,1] generating graphics... => 24192000
[5,5,3,2] generating graphics... => 13547520
[5,5,3,1,1] generating graphics... => 10368000
[5,5,2,2,1] generating graphics... => 10450944
[5,5,2,1,1,1] generating graphics... => 11664000
[5,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 38016000
[5,4,4,2] generating graphics... => 16128000
[5,4,4,1,1] generating graphics... => 13063680
[5,4,3,3] generating graphics... => 17418240
[5,4,3,2,1] generating graphics... => 4465125
[5,4,3,1,1,1] generating graphics... => 6220800
[5,4,2,2,2] generating graphics... => 10450944
[5,4,2,2,1,1] generating graphics... => 5376000
[5,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 8211456
[5,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 31104000
[5,3,3,3,1] generating graphics... => 13063680
[5,3,3,2,2] generating graphics... => 10368000
[5,3,3,2,1,1] generating graphics... => 5644800
[5,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 10644480
[5,3,2,2,2,1] generating graphics... => 8064000
[5,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 7096320
[5,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 13063680
[5,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 52416000
[5,2,2,2,2,2] generating graphics... => 46656000
[5,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 21288960
[5,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 24385536
[5,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 48522240
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 169344000
[5,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1306368000
[4,4,4,3] generating graphics... => 54432000
[4,4,4,2,1] generating graphics... => 17418240
[4,4,4,1,1,1] generating graphics... => 26127360
[4,4,3,3,1] generating graphics... => 16128000
[4,4,3,2,2] generating graphics... => 13547520
[4,4,3,2,1,1] generating graphics... => 7464960
[4,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 14515200
[4,4,2,2,2,1] generating graphics... => 13063680
[4,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 11664000
[4,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 22176000
[4,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 95800320
[4,3,3,3,2] generating graphics... => 24192000
[4,3,3,3,1,1] generating graphics... => 16329600
[4,3,3,2,2,1] generating graphics... => 10160640
[4,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 9676800
[4,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 22809600
[4,3,2,2,2,2] generating graphics... => 26127360
[4,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 12096000
[4,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 14370048
[4,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 31104000
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 138378240
[4,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 48384000
[4,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 37255680
[4,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 52254720
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 117936000
[4,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 447068160
[3,3,3,3,3] generating graphics... => 217728000
[3,3,3,3,2,1] generating graphics... => 43545600
[3,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 52254720
[3,3,3,2,2,2] generating graphics... => 60963840
[3,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 29030400
[3,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 37324800
[3,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 102643200
[3,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 52254720
[3,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 40824000
[3,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 59136000
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 143700480
[3,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 679311360
[3,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 261273600
[3,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 112896000
[3,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 114960384
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 186624000
[3,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 461260800
[3,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1828915200
[2,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 914457600
[2,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 653184000
[2,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 798336000
[2,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1437004800
[11,4,1] generating graphics... => 1945944000
[11,3,2] generating graphics... => 1509580800
[11,3,1,1] generating graphics... => 1241856000
[11,2,2,1] generating graphics... => 1463132160
[11,2,1,1,1] generating graphics... => 1796256000
[10,5,1] generating graphics... => 1045094400
[10,4,2] generating graphics... => 547430400
[10,4,1,1] generating graphics... => 485222400
[10,3,3] generating graphics... => 958003200
[10,3,2,1] generating graphics... => 291891600
[10,3,1,1,1] generating graphics... => 457228800
[10,2,2,2] generating graphics... => 905748480
[10,2,2,1,1] generating graphics... => 496742400
[10,2,1,1,1,1] generating graphics... => 870912000
[9,6,1] generating graphics... => 838252800
[9,5,2] generating graphics... => 319334400
[9,5,1,1] generating graphics... => 292626432
[9,4,3] generating graphics... => 299376000
[9,4,2,1] generating graphics... => 116121600
[9,4,1,1,1] generating graphics... => 198132480
[9,3,3,1] generating graphics... => 186624000
[9,3,2,2] generating graphics... => 182476800
[9,3,2,1,1] generating graphics... => 107827200
[9,3,1,1,1,1] generating graphics... => 243855360
[9,2,2,2,1] generating graphics... => 259459200
[9,2,2,1,1,1] generating graphics... => 254016000
[9,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 571536000
[8,7,1] generating graphics... => 1161216000
[8,6,2] generating graphics... => 304819200
[8,6,1,1] generating graphics... => 283852800
[8,5,3] generating graphics... => 186624000
[8,5,2,1] generating graphics... => 78586200
[8,5,1,1,1] generating graphics... => 139345920
[8,4,4] generating graphics... => 348364800
[8,4,3,1] generating graphics... => 65691648
[8,4,2,2] generating graphics... => 79833600
[8,4,2,1,1] generating graphics... => 48771072
[8,4,1,1,1,1] generating graphics... => 120766464
[8,3,3,2] generating graphics... => 101376000
[8,3,3,1,1] generating graphics... => 74649600
[8,3,2,2,1] generating graphics... => 58060800
[8,3,2,1,1,1] generating graphics... => 61916400
[8,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 180633600
[8,2,2,2,2] generating graphics... => 273715200
[8,2,2,2,1,1] generating graphics... => 134784000
[8,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 182891520
[8,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 497664000
[7,7,2] generating graphics... => 696729600
[7,7,1,1] generating graphics... => 653184000
[7,6,3] generating graphics... => 228614400
[7,6,2,1] generating graphics... => 99532800
[7,6,1,1,1] generating graphics... => 179625600
[7,5,4] generating graphics... => 209018880
[7,5,3,1] generating graphics... => 50176000
[7,5,2,2] generating graphics... => 65318400
[7,5,2,1,1] generating graphics... => 40550400
[7,5,1,1,1,1] generating graphics... => 104509440
[7,4,4,1] generating graphics... => 87091200
[7,4,3,2] generating graphics... => 40824000
[7,4,3,1,1] generating graphics... => 31046400
[7,4,2,2,1] generating graphics... => 29937600
[7,4,2,1,1,1] generating graphics... => 33177600
[7,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 106142400
[7,3,3,3] generating graphics... => 149299200
[7,3,3,2,1] generating graphics... => 35925120
[7,3,3,1,1,1] generating graphics... => 48771072
[7,3,2,2,2] generating graphics... => 68428800
[7,3,2,2,1,1] generating graphics... => 34836480
[7,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 51757056
[7,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 182891520
[7,2,2,2,2,1] generating graphics... => 124416000
[7,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 106142400
[7,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 180633600
[7,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 571536000
[6,6,4] generating graphics... => 406425600
[6,6,3,1] generating graphics... => 104509440
[6,6,2,2] generating graphics... => 139345920
[6,6,2,1,1] generating graphics... => 87091200
[6,6,1,1,1,1] generating graphics... => 228096000
[6,5,5] generating graphics... => 580608000
[6,5,4,1] generating graphics... => 71442000
[6,5,3,2] generating graphics... => 41803776
[6,5,3,1,1] generating graphics... => 32256000
[6,5,2,2,1] generating graphics... => 33177600
[6,5,2,1,1,1] generating graphics... => 37422000
[6,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 124416000
[6,4,4,2] generating graphics... => 62208000
[6,4,4,1,1] generating graphics... => 50803200
[6,4,3,3] generating graphics... => 69672960
[6,4,3,2,1] generating graphics... => 18144000
[6,4,3,1,1,1] generating graphics... => 25546752
[6,4,2,2,2] generating graphics... => 43545600
[6,4,2,2,1,1] generating graphics... => 22528000
[6,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 34836480
[6,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 134784000
[6,3,3,3,1] generating graphics... => 58060800
[6,3,3,2,2] generating graphics... => 46656000
[6,3,3,2,1,1] generating graphics... => 25546752
[6,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 48771072
[6,3,2,2,2,1] generating graphics... => 37422000
[6,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 33177600
[6,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 61916400
[6,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 254016000
[6,2,2,2,2,2] generating graphics... => 228096000
[6,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 104509440
[6,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 120766464
[6,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 243855360
[6,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 870912000
[5,5,5,1] generating graphics... => 348364800
[5,5,4,2] generating graphics... => 90316800
[5,5,4,1,1] generating graphics... => 74649600
[5,5,3,3] generating graphics... => 121927680
[5,5,3,2,1] generating graphics... => 32659200
[5,5,3,1,1,1] generating graphics... => 46656000
[5,5,2,2,2] generating graphics... => 83607552
[5,5,2,2,1,1] generating graphics... => 43545600
[5,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 68428800
[5,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 273715200
[5,4,4,3] generating graphics... => 116121600
[5,4,4,2,1] generating graphics... => 38102400
[5,4,4,1,1,1] generating graphics... => 58060800
[5,4,3,3,1] generating graphics... => 38102400
[5,4,3,2,2] generating graphics... => 32659200
[5,4,3,2,1,1] generating graphics... => 18144000
[5,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 35925120
[5,4,2,2,2,1] generating graphics... => 33177600
[5,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 29937600
[5,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 58060800
[5,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 259459200
[5,3,3,3,2] generating graphics... => 74649600
[5,3,3,3,1,1] generating graphics... => 50803200
[5,3,3,2,2,1] generating graphics... => 32256000
[5,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 31046400
[5,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 74649600
[5,3,2,2,2,2] generating graphics... => 87091200
[5,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 40550400
[5,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 48771072
[5,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 107827200
[5,3,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 496742400
[5,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 179625600
[5,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 139345920
[5,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 198132480
[5,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 457228800
[5,2,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1796256000
[4,4,4,4] generating graphics... => 870912000
[4,4,4,3,1] generating graphics... => 116121600
[4,4,4,2,2] generating graphics... => 121927680
[4,4,4,2,1,1] generating graphics... => 69672960
[4,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 149299200
[4,4,3,3,2] generating graphics... => 90316800
[4,4,3,3,1,1] generating graphics... => 62208000
[4,4,3,2,2,1] generating graphics... => 41803776
[4,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 40824000
[4,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 101376000
[4,4,2,2,2,2] generating graphics... => 139345920
[4,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 65318400
[4,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 79833600
[4,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 182476800
[4,4,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 905748480
[4,3,3,3,3] generating graphics... => 348364800
[4,3,3,3,2,1] generating graphics... => 71442000
[4,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 87091200
[4,3,3,2,2,2] generating graphics... => 104509440
[4,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 50176000
[4,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 65691648
[4,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 186624000
[4,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 99532800
[4,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 78586200
[4,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 116121600
[4,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 291891600
[4,3,1,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1463132160
[4,2,2,2,2,2,2] generating graphics... => 653184000
[4,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 283852800
[4,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 292626432
[4,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 485222400
[4,2,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1241856000
[3,3,3,3,3,1] generating graphics... => 580608000
[3,3,3,3,2,2] generating graphics... => 406425600
[3,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 209018880
[3,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 348364800
[3,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 228614400
[3,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 186624000
[3,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 299376000
[3,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 958003200
[3,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 696729600
[3,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 304819200
[3,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 319334400
[3,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 547430400
[3,3,2,1,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1509580800
[3,2,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 1161216000
[3,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 838252800
[3,2,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1045094400
[3,2,2,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1945944000
[10,4,2,1] generating graphics... => 1067489280
[10,4,1,1,1] generating graphics... => 1828915200
[10,3,3,1] generating graphics... => 1729728000
[10,3,2,2] generating graphics... => 1698278400
[10,3,2,1,1] generating graphics... => 1005903360
[9,6,1,1] generating graphics... => 2090188800
[9,5,3] generating graphics... => 1437004800
[9,5,2,1] generating graphics... => 609638400
[9,5,1,1,1] generating graphics... => 1086898176
[9,4,3,1] generating graphics... => 522547200
[9,4,2,2] generating graphics... => 638668800
[9,4,2,1,1] generating graphics... => 391372800
[9,4,1,1,1,1] generating graphics... => 975421440
[9,3,3,2] generating graphics... => 821145600
[9,3,3,1,1] generating graphics... => 606528000
[9,3,2,2,1] generating graphics... => 474439680
[9,3,2,1,1,1] generating graphics... => 508032000
[9,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1492992000
[9,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1117670400
[9,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1524096000
[8,6,3] generating graphics... => 1306368000
[8,6,2,1] generating graphics... => 574801920
[8,6,1,1,1] generating graphics... => 1045094400
[8,5,4] generating graphics... => 1306368000
[8,5,3,1] generating graphics... => 319334400
[8,5,2,2] generating graphics... => 419126400
[8,5,2,1,1] generating graphics... => 261273600
[8,5,1,1,1,1] generating graphics... => 679311360
[8,4,4,1] generating graphics... => 574801920
[8,4,3,2] generating graphics... => 273715200
[8,4,3,1,1] generating graphics... => 209018880
[8,4,2,2,1] generating graphics... => 203212800
[8,4,2,1,1,1] generating graphics... => 226437120
[8,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 731566080
[8,3,3,3] generating graphics... => 1026432000
[8,3,3,2,1] generating graphics... => 248832000
[8,3,3,1,1,1] generating graphics... => 339655680
[8,3,2,2,2] generating graphics... => 479001600
[8,3,2,2,1,1] generating graphics... => 244608000
[8,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 365783040
[8,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1306368000
[8,2,2,2,2,1] generating graphics... => 889574400
[8,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 762048000
[8,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1306368000
[7,7,2,1] generating graphics... => 1306368000
[7,6,4] generating graphics... => 1463132160
[7,6,3,1] generating graphics... => 387072000
[7,6,2,2] generating graphics... => 522547200
[7,6,2,1,1] generating graphics... => 328458240
[7,6,1,1,1,1] generating graphics... => 870912000
[7,5,4,1] generating graphics... => 338688000
[7,5,3,2] generating graphics... => 203212800
[7,5,3,1,1] generating graphics... => 157696000
[7,5,2,2,1] generating graphics... => 164229120
[7,5,2,1,1,1] generating graphics... => 186624000
[7,5,1,1,1,1,1] generating graphics... => 628992000
[7,4,4,2] generating graphics... => 326592000
[7,4,4,1,1] generating graphics... => 268240896
[7,4,3,3] generating graphics... => 373248000
[7,4,3,2,1] generating graphics... => 98232750
[7,4,3,1,1,1] generating graphics... => 139345920
[7,4,2,2,2] generating graphics... => 239500800
[7,4,2,2,1,1] generating graphics... => 124416000
[7,4,2,1,1,1,1] generating graphics... => 194088960
[7,4,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 762048000
[7,3,3,3,1] generating graphics... => 328458240
[7,3,3,2,2] generating graphics... => 266112000
[7,3,3,2,1,1] generating graphics... => 146313216
[7,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 281788416
[7,3,2,2,2,1] generating graphics... => 217728000
[7,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 194088960
[7,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 365783040
[7,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1524096000
[7,2,2,2,2,2] generating graphics... => 1368576000
[7,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 628992000
[7,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 731566080
[7,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1492992000
[6,6,4,1] generating graphics... => 653184000
[6,6,3,2] generating graphics... => 418037760
[6,6,3,1,1] generating graphics... => 326592000
[6,6,2,2,1] generating graphics... => 348364800
[6,6,2,1,1,1] generating graphics... => 399168000
[6,6,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1368576000
[6,5,5,1] generating graphics... => 914457600
[6,5,4,2] generating graphics... => 261273600
[6,5,4,1,1] generating graphics... => 217728000
[6,5,3,3] generating graphics... => 365783040
[6,5,3,2,1] generating graphics... => 99532800
[6,5,3,1,1,1] generating graphics... => 143700480
[6,5,2,2,2] generating graphics... => 261273600
[6,5,2,2,1,1] generating graphics... => 136857600
[6,5,2,1,1,1,1] generating graphics... => 217728000
[6,5,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 889574400
[6,4,4,3] generating graphics... => 435456000
[6,4,4,2,1] generating graphics... => 145152000
[6,4,4,1,1,1] generating graphics... => 223534080
[6,4,3,3,1] generating graphics... => 150528000
[6,4,3,2,2] generating graphics... => 130636800
[6,4,3,2,1,1] generating graphics... => 72990720
[6,4,3,1,1,1,1] generating graphics... => 146313216
[6,4,2,2,2,1] generating graphics... => 136857600
[6,4,2,2,1,1,1] generating graphics... => 124416000
[6,4,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 244608000
[6,4,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1117670400
[6,3,3,3,2] generating graphics... => 326592000
[6,3,3,3,1,1] generating graphics... => 223534080
[6,3,3,2,2,1] generating graphics... => 143700480
[6,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 139345920
[6,3,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 339655680
[6,3,2,2,2,2] generating graphics... => 399168000
[6,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 186624000
[6,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 226437120
[6,3,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 508032000
[6,2,2,2,2,2,1] generating graphics... => 870912000
[6,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 679311360
[6,2,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 975421440
[5,5,5,2] generating graphics... => 1219276800
[5,5,5,1,1] generating graphics... => 1045094400
[5,5,4,3] generating graphics... => 609638400
[5,5,4,2,1] generating graphics... => 209018880
[5,5,4,1,1,1] generating graphics... => 326592000
[5,5,3,3,1] generating graphics... => 261273600
[5,5,3,2,2] generating graphics... => 232243200
[5,5,3,2,1,1] generating graphics... => 130636800
[5,5,3,1,1,1,1] generating graphics... => 266112000
[5,5,2,2,2,1] generating graphics... => 261273600
[5,5,2,2,1,1,1] generating graphics... => 239500800
[5,5,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 479001600
[5,4,4,4] generating graphics... => 1741824000
[5,4,4,3,1] generating graphics... => 243855360
[5,4,4,2,2] generating graphics... => 261273600
[5,4,4,2,1,1] generating graphics... => 150528000
[5,4,4,1,1,1,1] generating graphics... => 328458240
[5,4,3,3,2] generating graphics... => 209018880
[5,4,3,3,1,1] generating graphics... => 145152000
[5,4,3,2,2,1] generating graphics... => 99532800
[5,4,3,2,1,1,1] generating graphics... => 98232750
[5,4,3,1,1,1,1,1] generating graphics... => 248832000
[5,4,2,2,2,2] generating graphics... => 348364800
[5,4,2,2,2,1,1] generating graphics... => 164229120
[5,4,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 203212800
[5,4,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 474439680
[5,3,3,3,3] generating graphics... => 1045094400
[5,3,3,3,2,1] generating graphics... => 217728000
[5,3,3,3,1,1,1] generating graphics... => 268240896
[5,3,3,2,2,2] generating graphics... => 326592000
[5,3,3,2,2,1,1] generating graphics... => 157696000
[5,3,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 209018880
[5,3,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 606528000
[5,3,2,2,2,2,1] generating graphics... => 328458240
[5,3,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 261273600
[5,3,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 391372800
[5,3,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1005903360
[5,2,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1045094400
[5,2,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1086898176
[5,2,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1828915200
[4,4,4,4,1] generating graphics... => 1741824000
[4,4,4,3,2] generating graphics... => 609638400
[4,4,4,3,1,1] generating graphics... => 435456000
[4,4,4,2,2,1] generating graphics... => 365783040
[4,4,4,2,1,1,1] generating graphics... => 373248000
[4,4,4,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1026432000
[4,4,3,3,3] generating graphics... => 1219276800
[4,4,3,3,2,1] generating graphics... => 261273600
[4,4,3,3,1,1,1] generating graphics... => 326592000
[4,4,3,2,2,2] generating graphics... => 418037760
[4,4,3,2,2,1,1] generating graphics... => 203212800
[4,4,3,2,1,1,1,1] generating graphics... => 273715200
[4,4,3,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 821145600
[4,4,2,2,2,2,1] generating graphics... => 522547200
[4,4,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 419126400
[4,4,2,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 638668800
[4,4,2,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1698278400
[4,3,3,3,3,1] generating graphics... => 914457600
[4,3,3,3,2,2] generating graphics... => 653184000
[4,3,3,3,2,1,1] generating graphics... => 338688000
[4,3,3,3,1,1,1,1] generating graphics... => 574801920
[4,3,3,2,2,2,1] generating graphics... => 387072000
[4,3,3,2,2,1,1,1] generating graphics... => 319334400
[4,3,3,2,1,1,1,1,1] generating graphics... => 522547200
[4,3,3,1,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1729728000
[4,3,2,2,2,2,2] generating graphics... => 1306368000
[4,3,2,2,2,2,1,1] generating graphics... => 574801920
[4,3,2,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 609638400
[4,3,2,2,1,1,1,1,1,1] generating graphics... => 1067489280
[4,2,2,2,2,2,1,1,1] generating graphics... => 2090188800
[3,3,3,3,2,2,1] generating graphics... => 1463132160
[3,3,3,3,2,1,1,1] generating graphics... => 1306368000
[3,3,3,2,2,2,1,1] generating graphics... => 1306368000
[3,3,3,2,2,1,1,1,1] generating graphics... => 1437004800
click to show generating function       
Description
The product of the hook lengths of the integer partition.
Consider the Ferrers diagram associated with the integer partition. For each cell in the diagram, drawn using the English convention, consider its hook: the cell itself, all cells in the same row to the right and all cells in the same column below. The hook length of a cell is the number of cells in the hook of a cell. This statistic is the product of the hook lengths of all cells in the partition.
Let $H_\lambda$ denote this product, then the number of standard Young tableaux of shape $\lambda$, (traditionally denoted $f^\lambda$) equals $n! / H_\lambda$. Therefore, it is consistent to set the product of the hook lengths of the empty partition equal to $1$.
References
[1] pp.472 Stanley, R. P. Enumerative combinatorics. Vol. 2 MathSciNet:1676282
Code
def statistic(L):
  return prod( L.hook_length(*cell) for cell in L.cells() )

#CodeLanguage: Mathematica
Needs["Combinatorica`"];
HookProduct[] := Module[{ips, stat, SageForm},
  SageForm[part_] := 
  StringJoin["[", Riffle[ToString /@ part, ","], "]"];
  ips = Join @@ (IntegerPartitions /@ Range[17]);
  stat[p_] := Tr[p]!/Combinatorica`NumberOfTableaux[p];
  Print[StringJoin @@ 
   Table[StringJoin[SageForm[p], "=>", ToString[stat[p]], "\n"], {p,
    ips[[1 ;; 1200]]}]];
  ];
HookProduct[]
Created
Mar 31, 2014 at 15:51 by Per Alexandersson
Updated
Oct 29, 2017 at 16:25 by Martin Rubey