Identifier
Identifier
Values
[[4,0],[4]] generating graphics... => 1
[[4,3],[3]] generating graphics... => 0
[[4,3],[4]] generating graphics... => 1
[[4,4],[4]] generating graphics... => 1
[[4,0,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,0,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 3
[[4,0,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 3
[[4,0,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 3
[[4,1,0],[4,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0],[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1,0],[4,1],[4]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,1],[4,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,1],[4,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[4,1],[3]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[4,1],[4]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,1],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,1],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,2],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,2],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,2],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[4,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,3,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3,0],[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,0],[4,1],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,0],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,0],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,0],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,0],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[4,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,3,1],[4,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[4,1],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[4,1],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,1],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,1],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,1],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 0
[[4,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[4,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2],[4,2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,3,2],[4,2],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2],[4,2],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,2],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,3],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,3],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,4,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,1],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,4,0],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,0],[4,4],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,1],[4,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,4,1],[4,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,4,1],[4,1],[3]] generating graphics... => 2
[[4,4,1],[4,1],[4]] generating graphics... => 2
[[4,4,1],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,4,1],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,4,1],[4,2],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,1],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,4,1],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,1],[4,4],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,2],[4,2],[2]] generating graphics... => 1
[[4,4,2],[4,2],[3]] generating graphics... => 2
[[4,4,2],[4,2],[4]] generating graphics... => 2
[[4,4,2],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,4,2],[4,3],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,2],[4,4],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,3],[4,3],[3]] generating graphics... => 1
[[4,4,3],[4,3],[4]] generating graphics... => 2
[[4,4,3],[4,4],[4]] generating graphics... => 3
[[4,4,4],[4,4],[4]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 6
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,1,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,0],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,2],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,2],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,2],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,2],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,1],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,0],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,2,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,2],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,2],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,2],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,2],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,2],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,2],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,0],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,0],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,1],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,2],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,3,2],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,2],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,2],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,3],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
[[4,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[4,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,2],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[4]] generating graphics... => 0
[[4,0],[3]] generating graphics... => 1
[[4,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 6
[[4,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 6
[[4,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 6
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 6
[[4,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 6
[[4,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 6
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 6
[[4,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[4,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[4,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[4,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 10
[[4,1],[4]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 2
[[4,1],[3]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[4,1],[2]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,1],[1]] generating graphics... => 0
[[4,1,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 9
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 9
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 9
[[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 9
[[4,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 9
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 9
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 8
[[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 9
[[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 8
[[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 8
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 8
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 8
[[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 8
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 8
[[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 9
[[3,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 8
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 7
[[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 8
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 7
[[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 8
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 7
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 7
[[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 8
[[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 9
[[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 10
[[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 15
[[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2],[4]] generating graphics... => 1
[[4,2,0],[4,1],[4]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[4,0],[4]] generating graphics... => 2
[[4,2],[3]] generating graphics... => 1
[[4,2,0],[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[4,0],[3]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[4,2],[2]] generating graphics... => 0
[[4,2,0],[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[4,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[4,2,0],[4,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[4,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[4,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[4,2,0],[4,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[4,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[4,1,1],[4,1],[4]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,1,1],[4,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 14
[[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[3,3,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 11
[[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 11
[[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,2,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,1,1],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,1],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,1],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,1],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 13
[[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 12
[[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 11
[[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 11
[[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 11
[[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 11
[[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 11
[[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 11
[[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 12
[[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 13
[[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 14
[[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 15
[[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 21
[[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 20
[[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 20
[[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 19
[[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 20
[[5,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 20
[[5,1,1,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 19
[[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 19
[[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 20
[[4,2,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 17
[[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 19
[[4,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 20
[[4,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 18
[[3,3,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 18
[[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 19
[[3,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 18
[[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 19
[[3,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 17
[[3,2,1,1,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 18
[[3,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 20
[[3,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 17
[[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 16
[[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 18
[[2,2,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 18
[[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 17
[[2,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 20
[[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 16
[[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 21
[[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 28
[[7,1,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[7,1,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[6,1,1,0,0,0,0,0],[5,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[6,1,1,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[5,2,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 24
[[5,2,1,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[5,1,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[5,1,1,1,0,0,0,0],[5,1,1,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 25
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 26
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 26
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 27
[[4,3,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 24
[[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[4,2,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[4,2,2,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[4,2,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 24
[[4,2,1,1,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[4,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[4,1,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 24
[[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 24
[[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 26
[[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 25
[[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[3,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 22
[[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[3,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 24
[[3,2,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 24
[[3,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[3,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 23
[[2,2,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 25
[[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 23
[[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 24
[[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 25
[[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 23
[[2,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 27
[[2,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 22
[[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 28
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[4,3,2,1],[4,3,2],[4,3],[4]] generating graphics... => 0
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,1],[1]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,3,2],[4,2],[2]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[4,3,2],[4,3],[3]] generating graphics... => 1
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,1],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,3,2],[4,2],[4]] generating graphics... => 1
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,3],[4]] generating graphics... => 1
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,2],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,1],[4]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 6
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[] generating graphics... => 0
[[4,3,2,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,2,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[3,3,2,1,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[4,2,2,1,0,0,0,0,0],[4,2,2,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[4,3,1,1,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[4,3,2,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[4,3,2,1,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 37
[[3,3,2,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 29
[[4,2,2,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 30
[[4,3,1,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 32
[[4,3,2,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 31
[[2,2,2,2,2,0,0,0,0,0],[2,2,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[10,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[9,0,0,0,0,0,0,0,0],[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 45
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,2],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,3,2],[4,2],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,1],[3]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[4,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,2,1],[4,1],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,1],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,3,1],[4,1],[3]] generating graphics... => 3
[[9,0,0,0,0,0,0,0,0],[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 36
[[8,1,0,0,0,0,0,0,0],[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 35
[[7,2,0,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 35
[[7,1,1,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 35
[[6,2,1,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[6,1,1,1,0,0,0,0,0],[6,1,1,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 35
[[5,3,1,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[5,2,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,1,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[5,2,1,1,0,0,0,0,0],[5,2,1,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[5,1,1,1,1,0,0,0,0],[5,1,1,1,0,0,0,0],[5,1,1,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 32
[[4,4,1,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[4,2,1,1,1,0,0,0,0],[4,2,1,1,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 32
[[4,1,1,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 31
[[3,3,3,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[3,3,1,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 32
[[3,2,2,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[3,2,2,1,1,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 32
[[3,2,1,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 31
[[3,1,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 30
[[2,2,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 32
[[2,2,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 31
[[2,2,1,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 30
[[2,1,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 29
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 36
[[9,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[9,0,0,0,0,0,0,0,0],[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[8,2,0,0,0,0,0,0,0,0],[8,1,0,0,0,0,0,0,0],[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[8,1,1,0,0,0,0,0,0,0],[8,1,0,0,0,0,0,0,0],[8,0,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[7,3,0,0,0,0,0,0,0,0],[7,2,0,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[7,2,1,0,0,0,0,0,0,0],[7,2,0,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[7,1,1,1,0,0,0,0,0,0],[7,1,1,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[7,0,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 44
[[6,3,1,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[6,2,2,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,1,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[6,2,1,1,0,0,0,0,0,0],[6,2,1,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[6,1,1,1,1,0,0,0,0,0],[6,1,1,1,0,0,0,0,0],[6,1,1,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[5,4,1,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,3,2,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,1,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[5,3,1,1,0,0,0,0,0,0],[5,3,1,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[5,2,2,1,0,0,0,0,0,0],[5,2,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,1,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[5,2,1,1,1,0,0,0,0,0],[5,2,1,1,0,0,0,0,0],[5,2,1,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[5,1,1,1,1,1,0,0,0,0],[5,1,1,1,1,0,0,0,0],[5,1,1,1,0,0,0,0],[5,1,1,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[4,4,2,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,1,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[4,4,1,1,0,0,0,0,0,0],[4,4,1,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[4,3,3,0,0,0,0,0,0,0],[4,3,2,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[4,3,1,1,1,0,0,0,0,0],[4,3,1,1,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[4,2,2,2,0,0,0,0,0,0],[4,2,2,1,0,0,0,0,0],[4,2,2,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[4,2,2,1,1,0,0,0,0,0],[4,2,2,1,0,0,0,0,0],[4,2,2,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[4,2,1,1,1,1,0,0,0,0],[4,2,1,1,1,0,0,0,0],[4,2,1,1,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[4,1,1,1,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 39
[[3,3,3,1,0,0,0,0,0,0],[3,3,3,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[3,3,2,2,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,1,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[3,3,2,1,1,0,0,0,0,0],[3,3,2,1,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[3,3,1,1,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[3,2,2,2,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[3,2,2,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,2,1,1,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[3,2,1,1,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 39
[[3,1,1,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 38
[[2,2,2,2,1,1,0,0,0,0],[2,2,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[2,2,2,1,1,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 39
[[2,2,1,1,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 38
[[2,1,1,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 37
[[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 45
[[8,1,0,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[7,2,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[7,1,1,0,0,0,0,0,0],[6,1,1,0,0,0,0,0],[5,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[6,2,1,0,0,0,0,0,0],[5,2,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 32
[[6,1,1,1,0,0,0,0,0],[5,1,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 34
[[5,3,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 32
[[5,2,2,0,0,0,0,0,0],[4,2,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 33
[[5,2,1,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 32
[[5,1,1,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[4,4,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 33
[[4,2,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 32
[[4,1,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[3,3,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 33
[[3,2,2,2,0,0,0,0,0],[2,2,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 32
[[3,2,2,1,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 30
[[3,2,1,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 32
[[3,1,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[2,2,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 29
[[2,2,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 31
[[2,2,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 33
[[2,1,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 35
[[9,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[8,1,0,0,0,0,0,0,0],[7,1,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[8,2,0,0,0,0,0,0,0,0],[7,2,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[8,1,1,0,0,0,0,0,0,0],[7,1,1,0,0,0,0,0,0],[6,1,1,0,0,0,0,0],[5,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[7,3,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[7,2,1,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,1,0,0,0,0,0,0],[5,2,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[7,1,1,1,0,0,0,0,0,0],[6,1,1,1,0,0,0,0,0],[5,1,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 43
[[6,3,1,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[6,2,2,0,0,0,0,0,0,0],[5,2,2,0,0,0,0,0,0],[4,2,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[6,2,1,1,0,0,0,0,0,0],[5,2,1,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[6,1,1,1,1,0,0,0,0,0],[5,1,1,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[5,4,1,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[5,3,2,0,0,0,0,0,0,0],[4,3,2,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[5,3,1,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[5,2,2,1,0,0,0,0,0,0],[4,2,2,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 39
[[5,2,1,1,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[5,1,1,1,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[4,4,2,0,0,0,0,0,0,0],[4,3,2,0,0,0,0,0,0],[4,2,2,0,0,0,0,0],[4,2,1,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[4,4,1,1,0,0,0,0,0,0],[4,3,1,1,0,0,0,0,0],[4,2,1,1,0,0,0,0],[4,1,1,1,0,0,0],[4,1,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 42
[[4,3,3,0,0,0,0,0,0,0],[3,3,3,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,0,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 42
[[4,3,1,1,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[4,2,2,2,0,0,0,0,0,0],[3,2,2,2,0,0,0,0,0],[2,2,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 41
[[4,2,2,1,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 39
[[4,2,1,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[4,1,1,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[3,3,3,1,0,0,0,0,0,0],[3,3,2,1,0,0,0,0,0],[3,3,1,1,0,0,0,0],[3,3,1,0,0,0,0],[3,2,1,0,0,0],[3,1,1,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 40
[[3,3,2,2,0,0,0,0,0,0],[3,2,2,2,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,0,0,0,0],[3,2,2,0,0,0,0],[2,2,2,0,0,0],[2,2,1,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 40
[[3,3,2,1,1,0,0,0,0,0],[3,2,2,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,0,0,0],[3,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 38
[[3,3,1,1,1,1,0,0,0,0],[3,2,1,1,1,1,0,0,0],[3,1,1,1,1,1,0,0],[3,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 42
[[3,2,2,2,1,0,0,0,0,0],[2,2,2,2,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,0,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,2,1,0,0],[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 37
[[3,2,2,1,1,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,0],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 39
[[3,2,1,1,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 41
[[3,1,1,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[2,2,2,2,1,1,0,0,0,0],[2,2,2,1,1,1,0,0,0],[2,2,2,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,0,0],[2,1,1,1,0],[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 38
[[2,2,2,1,1,1,1,0,0,0],[2,2,1,1,1,1,1,0,0],[2,2,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 40
[[2,2,1,1,1,1,1,1,0,0],[2,1,1,1,1,1,1,1,0],[2,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 42
[[2,1,1,1,1,1,1,1,1,0],[1,1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1,1],[1,1,1,1,1],[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 44
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 61
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 62
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[3,3,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 61
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[4,4,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 63
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[6,0,0,0,0,0],[5,0,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[4,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[6,1,0,0,0,0,0],[5,1,0,0,0,0],[4,1,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,4,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,3,0,0,0,0,0,0,0],[6,2,0,0,0,0,0,0],[5,2,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 65
[[6,6,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[6,5,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,5,0,0,0,0,0,0,0,0],[5,4,0,0,0,0,0,0,0],[5,3,0,0,0,0,0,0],[4,3,0,0,0,0,0],[4,2,0,0,0,0],[3,2,0,0,0],[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 64
[[4,3,2,1],[4,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[4,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,2],[4,2],[4]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[4,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[4,3,2,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[4,2,2],[4,2],[2]] generating graphics... => 3
[[4,3,2,1],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[4,3,2,1],[4,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 6
[[0]] generating graphics... => 0
[[1]] generating graphics... => 0
[[2]] generating graphics... => 0
[[3]] generating graphics... => 0
[[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3],[3]] generating graphics... => 1
[[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 0
[[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 0
[[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[1,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[1,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[1,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[1,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 6
[[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 6
[[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 6
[[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,2,0],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,1],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[2,2,2,2],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
Description
The number of boxed plus the number of special entries.
This is the sum of statistics St000073The number of boxed entries. and St000074The number of special entries..
Code
def statistic(g):
    return g.number_of_boxes() + g.number_of_special_entries()
Created
Jul 09, 2013 at 15:54 by Jessica Striker
Updated
Apr 26, 2018 at 07:33 by Martin Rubey