Identifier
Identifier
Values
[.,.] generating graphics... => 0
[.,[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,.],.] generating graphics... => 0
[.,[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],.] generating graphics... => 0
[.,[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],.],.] generating graphics... => 0
[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],.],.],.] generating graphics... => 0
[.,[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]]] generating graphics... => 4
[.,[.,[.,[.,[[.,.],.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,.],[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,[.,.]],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[.,[[[.,.],.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,.],[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[.,.],[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[.,.]],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[.,.],.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[.,[.,.]]],.]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[[.,.],.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[.,.],[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[.,[.,.]],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[[.,.],.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,.],[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,.]],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[.,.]],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,.],.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[.,.]]],[.,.]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[[.,.],.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[.,.]],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,.],.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[.,[.,.]]]],.]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[.,[[.,.],.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,.],[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,[.,.]],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[.,[[[.,.],.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,.],[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[.,.]],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,.],.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[.,[.,.]]],.],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[[.,.],.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,.],[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,[.,.]],.],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[[.,.],.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[.,[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[[.,.],[.,[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[.,[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[.,.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[.,.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[.,.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[.,[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[[.,.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,.]],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[[.,.],.],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,.]]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,.]]],[[.,.],.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[.,.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,[.,.]]]],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,.],.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,.]]],.],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]],.] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,[[.,.],.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,[.,.]],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[.,[[[.,.],.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[.,.],[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,.],.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,[.,.]]],.]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[[.,.],.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,.],[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,[.,.]],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[[.,.],.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[[.,.],[.,[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[[[.,.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,.]]],[.,.]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,[.,.]]]],.],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[[.,.],.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,[.,.]],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[.,[[[.,.],.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[[.,.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,[.,.]]],.],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[[.,.],.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],[.,.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,[.,.]],.],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[[.,.],.],.],.],.],.] generating graphics... => 0
[.,[.,[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]]]] generating graphics... => 5
[.,[.,[.,[.,[.,[[.,.],.]]]]]] generating graphics... => 4
[.,[.,[.,[.,[[.,.],[.,.]]]]]] generating graphics... => 4
[.,[.,[.,[.,[[.,[.,.]],.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[.,[[[.,.],.],.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,.],[.,[.,.]]]]]] generating graphics... => 4
[.,[.,[.,[[.,.],[[.,.],.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,[.,.]],[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[[.,.],.],[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,[.,[.,.]]],.]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[.,[[.,[[.,.],.]],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[.,[[[.,.],[.,.]],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[.,[[[.,[.,.]],.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[.,[[[[.,.],.],.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,.],[.,[.,[.,.]]]]]] generating graphics... => 4
[.,[.,[[.,.],[.,[[.,.],.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[.,.],[[.,.],[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[.,.],[[.,[.,.]],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,.],[[[.,.],.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[.,.]],[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[.,[.,.]],[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[.,.],.],[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[[.,.],.],[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[.,[.,.]]],[.,.]]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[.,[[.,.],.]],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[.,.],[.,.]],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[.,[.,.]],.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[[.,.],.],.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[.,[.,[.,.]]]],.]]] generating graphics... => 3
[.,[.,[[.,[.,[[.,.],.]]],.]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[[.,.],[.,.]]],.]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[.,[[.,[.,.]],.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[.,[[[.,.],.],.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[.,.],[.,[.,.]]],.]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[.,.],[[.,.],.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[.,[.,.]],[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[[.,.],.],[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[.,[.,[.,.]]],.],.]]] generating graphics... => 2
[.,[.,[[[.,[[.,.],.]],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[[.,.],[.,.]],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[[.,[.,.]],.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[.,[[[[[.,.],.],.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[.,[.,[.,[.,.]]]]]] generating graphics... => 4
[.,[[.,.],[.,[.,[[.,.],.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,.],[.,[[.,.],[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,.],[.,[[.,[.,.]],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[.,[[[.,.],.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,.],[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,.],[[.,.],[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,[.,.]],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[[.,.],.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,[.,[.,.]]],.]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,.],[[.,[[.,.],.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[[[.,.],[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[[[.,[.,.]],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,.],[[[[.,.],.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,.]],[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,[.,.]],[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[.,.]],[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[.,.]],[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,.]],[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],.],[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[.,[[[.,.],.],[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,.],.],[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,.],.],[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],.],[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[.,.]]],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,[.,[.,.]]],[[.,.],.]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[[.,.],.]],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[[.,.],.]],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],[.,.]],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,.],[.,.]],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[.,.]],.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,[.,.]],.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,.],.],.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[.,[[[[.,.],.],.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[.,[.,.]]]],[.,.]]] generating graphics... => 3
[.,[[.,[.,[[.,.],.]]],[.,.]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[[.,.],[.,.]]],[.,.]]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[[.,[.,.]],.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[[.,.],.],.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],[.,[.,.]]],[.,.]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,.],[[.,.],.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[.,.]],[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,.],.],[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[.,[.,.]]],.],[.,.]]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,[[.,.],.]],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,.],[.,.]],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,[.,.]],.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[[[[.,.],.],.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]],.]] generating graphics... => 3
[.,[[.,[.,[.,[[.,.],.]]]],.]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[.,[[.,.],[.,.]]]],.]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[.,[[.,[.,.]],.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[.,[[[.,.],.],.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,.],[.,[.,.]]]],.]] generating graphics... => 2
[.,[[.,[[.,.],[[.,.],.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,[.,.]],[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[[.,.],.],[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,[.,[.,.]]],.]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[.,[[.,[[.,.],.]],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[.,[[[.,.],[.,.]],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[.,[[[.,[.,.]],.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[.,[[[[.,.],.],.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,.],[.,[.,[.,.]]]],.]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,.],[.,[[.,.],.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],[[.,.],[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,.],[[.,[.,.]],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,.],[[[.,.],.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[.,.]],[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[.,.]],[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,.],.],[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,.],.],[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[.,[.,.]]],[.,.]],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[[.,.],.]],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,.],[.,.]],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,[.,.]],.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[[.,.],.],.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[.,[.,[.,.]]]],.],.]] generating graphics... => 2
[.,[[[.,[.,[[.,.],.]]],.],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[[.,.],[.,.]]],.],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[.,[[.,[.,.]],.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[.,[[[.,.],.],.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,.],[.,[.,.]]],.],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,.],[[.,.],.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,[.,.]],[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[[.,.],.],[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[.,[.,[.,.]]],.],.],.]] generating graphics... => 1
[.,[[[[.,[[.,.],.]],.],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[[.,.],[.,.]],.],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[[.,[.,.]],.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[.,[[[[[[.,.],.],.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]]] generating graphics... => 4
[[.,.],[.,[.,[.,[[.,.],.]]]]] generating graphics... => 3
[[.,.],[.,[.,[[.,.],[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[[.,.],[.,[.,[[.,[.,.]],.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[.,[[[.,.],.],.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,.],[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[[.,.],[.,[[.,.],[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,[.,.]],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[[.,.],.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,[.,[.,.]]],.]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[.,[[.,[[.,.],.]],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[.,[[[.,.],[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[.,[[[.,[.,.]],.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[.,[[[[.,.],.],.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,.],[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[[.,.],[[.,.],[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[.,.],[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[.,.],[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,.],[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[.,.]],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[.,[.,.]],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[.,.],.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[[.,.],.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[.,[.,.]]],[.,.]]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[.,[[.,.],.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[.,.],[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[.,[.,.]],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[[.,.],.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[.,[.,[.,.]]]],.]] generating graphics... => 2
[[.,.],[[.,[.,[[.,.],.]]],.]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[[.,.],[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[.,[[.,[.,.]],.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[.,[[[.,.],.],.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[.,.],[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[.,.],[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[.,[.,.]],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[[.,.],.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[.,[.,[.,.]]],.],.]] generating graphics... => 1
[[.,.],[[[.,[[.,.],.]],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[[.,.],[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[[.,[.,.]],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,.],[[[[[.,.],.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[.,[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[[.,[.,.]],[.,[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,.]],[.,[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,.]],[.,[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[.,[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,.]],[[.,.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[[.,.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[[.,[.,.]],[[.,[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[[[.,.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[[[.,[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,.]],[[[[.,.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[.,[.,[.,[.,.]]]]] generating graphics... => 3
[[[.,.],.],[.,[.,[[.,.],.]]]] generating graphics... => 2
[[[.,.],.],[.,[[.,.],[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[[.,.],.],[.,[[.,[.,.]],.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[.,[[[.,.],.],.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,.],[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[[.,.],.],[[.,.],[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,[.,.]],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[[.,.],.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,[.,[.,.]]],.]] generating graphics... => 1
[[[.,.],.],[[.,[[.,.],.]],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[[[.,.],[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[[[.,[.,.]],.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],.],[[[[.,.],.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,.]]],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,.]]],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,.]]],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,.]]],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 1
[[.,[.,[.,.]]],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[.,[[.,.],.]],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],.]],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[.,[[.,.],.]],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,.]],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[[.,.],[.,.]],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[.,.]],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[.,.]],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,.]],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],.],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[[.,[.,.]],.],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],.],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],.],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],.],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],.],[.,[.,[.,.]]]] generating graphics... => 2
[[[[.,.],.],.],[.,[[.,.],.]]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],.],[[.,.],[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],.],[[.,[.,.]],.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],.],[[[.,.],.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,[.,.]]]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,[.,.]]]],[[.,.],.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],.]]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],.]]],[[.,.],.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[.,.]]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 2
[[.,[[.,.],[.,.]]],[[.,.],.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,.],.],.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,.],.],.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,[.,.]]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 2
[[[.,.],[.,[.,.]]],[[.,.],.]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[.,.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],[.,.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[.,.]],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],[.,.]],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,.]]],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[.,.]]],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,.]],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[.,.]],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],.],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[[.,[.,.]],.],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],.],.],[.,[.,.]]] generating graphics... => 1
[[[[[.,.],.],.],.],[[.,.],.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]],[.,.]] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,[[.,.],.]]]],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],[.,.]]]],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,[.,.]],.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[.,[[[.,.],.],.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[.,[.,.]]]],[.,.]] generating graphics... => 2
[[.,[[.,.],[[.,.],.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,.],.],[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,[.,.]]],.]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[[.,.],.]],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,.],[.,.]],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,[.,.]],.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[[[[.,.],.],.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,[.,[.,.]]]],[.,.]] generating graphics... => 2
[[[.,.],[.,[[.,.],.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,[.,.]],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,.],[[[.,.],.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[.,[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],[[.,.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[.,[.,.]]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],[[.,.],.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,.]]],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,.]],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],.],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],.],[.,.]],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,[.,.]]]],.],[.,.]] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[[.,.],.]]],.],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],[.,.]]],.],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,[.,.]],.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[.,[[[.,.],.],.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,[.,.]]],.],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[[.,.],.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],[.,.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],[.,.]],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,[.,.]]],.],.],[.,.]] generating graphics... => 1
[[[[.,[[.,.],.]],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],[.,.]],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[[.,[.,.]],.],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[[[[[.,.],.],.],.],.],[.,.]] generating graphics... => 0
[[.,[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]]],.] generating graphics... => 4
[[.,[.,[.,[.,[[.,.],.]]]]],.] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,[[.,.],[.,.]]]]],.] generating graphics... => 3
[[.,[.,[.,[[.,[.,.]],.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[.,[[[.,.],.],.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,.],[.,[.,.]]]]],.] generating graphics... => 3
[[.,[.,[[.,.],[[.,.],.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,[.,.]],[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[[.,.],.],[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,[.,[.,.]]],.]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[.,[[.,[[.,.],.]],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[.,[[[.,.],[.,.]],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[.,[[[.,[.,.]],.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[.,[[[[.,.],.],.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[.,[.,[.,.]]]]],.] generating graphics... => 3
[[.,[[.,.],[.,[[.,.],.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[.,.],[[.,.],[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[.,.],[[.,[.,.]],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,.],[[[.,.],.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,.]],[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[.,[.,.]],[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,.],.],[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[[.,.],.],[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,[.,.]]],[.,.]]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[.,[[.,.],.]],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,.],[.,.]],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,[.,.]],.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[[.,.],.],.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[.,[.,[.,.]]]],.]],.] generating graphics... => 2
[[.,[[.,[.,[[.,.],.]]],.]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[[.,.],[.,.]]],.]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[.,[[.,[.,.]],.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[.,[[[.,.],.],.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,.],[.,[.,.]]],.]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,.],[[.,.],.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,[.,.]],[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[[.,.],.],[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[.,[.,[.,.]]],.],.]],.] generating graphics... => 1
[[.,[[[.,[[.,.],.]],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[[.,.],[.,.]],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[[.,[.,.]],.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[.,[[[[[.,.],.],.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[.,[.,[.,[.,.]]]]],.] generating graphics... => 3
[[[.,.],[.,[.,[[.,.],.]]]],.] generating graphics... => 2
[[[.,.],[.,[[.,.],[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[[.,.],[.,[[.,[.,.]],.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[.,[[[.,.],.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,.],[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[[.,.],[[.,.],[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,[.,.]],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[[.,.],.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,[.,[.,.]]],.]],.] generating graphics... => 1
[[[.,.],[[.,[[.,.],.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[[[.,.],[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[[[.,[.,.]],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,.],[[[[.,.],.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[.,[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,.]],[.,[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],[[.,.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[.,.]],[[.,[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,.]],[[[.,.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[.,[.,[.,.]]]],.] generating graphics... => 2
[[[[.,.],.],[.,[[.,.],.]]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],[[.,.],[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],.],[[.,[.,.]],.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],.],[[[.,.],.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,.]]],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[.,.]]],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],.]],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,.]],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[.,.]],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],.],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[.,.]],.],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],.],[.,[.,.]]],.] generating graphics... => 1
[[[[[.,.],.],.],[[.,.],.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,[.,.]]]],[.,.]],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[[.,.],.]]],[.,.]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],[.,.]]],[.,.]],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,[.,.]],.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[[[.,.],.],.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,[.,.]]],[.,.]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[[.,.],.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],[.,.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],[.,.]],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,[.,.]]],.],[.,.]],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[[.,.],.]],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],[.,.]],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,[.,.]],.],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[[[[.,.],.],.],.],[.,.]],.] generating graphics... => 0
[[[.,[.,[.,[.,[.,.]]]]],.],.] generating graphics... => 3
[[[.,[.,[.,[[.,.],.]]]],.],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[[.,.],[.,.]]]],.],.] generating graphics... => 2
[[[.,[.,[[.,[.,.]],.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[.,[[[.,.],.],.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,.],[.,[.,.]]]],.],.] generating graphics... => 2
[[[.,[[.,.],[[.,.],.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,[.,.]],[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[[.,.],.],[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,[.,[.,.]]],.]],.],.] generating graphics... => 1
[[[.,[[.,[[.,.],.]],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[.,[[[.,.],[.,.]],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[.,[[[.,[.,.]],.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[.,[[[[.,.],.],.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[.,[.,[.,.]]]],.],.] generating graphics... => 2
[[[[.,.],[.,[[.,.],.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[[.,.],[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,.],[[.,[.,.]],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,.],[[[.,.],.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,.]],[.,[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[.,.]],[[.,.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],.],[.,[.,.]]],.],.] generating graphics... => 1
[[[[[.,.],.],[[.,.],.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,[.,.]]],[.,.]],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[[.,.],.]],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],[.,.]],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,[.,.]],.],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[[.,.],.],.],[.,.]],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[.,[.,[.,.]]]],.],.],.] generating graphics... => 2
[[[[.,[.,[[.,.],.]]],.],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[[.,.],[.,.]]],.],.],.] generating graphics... => 1
[[[[.,[[.,[.,.]],.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[.,[[[.,.],.],.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,.],[.,[.,.]]],.],.],.] generating graphics... => 1
[[[[[.,.],[[.,.],.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,[.,.]],[.,.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[[.,.],.],[.,.]],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[.,[.,[.,.]]],.],.],.],.] generating graphics... => 1
[[[[[.,[[.,.],.]],.],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[[.,.],[.,.]],.],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[[.,[.,.]],.],.],.],.],.] generating graphics... => 0
[[[[[[[.,.],.],.],.],.],.],.] generating graphics... => 0
click to show generating function       
Description
The number of occurrences of the contiguous pattern [.,[.,[.,.]]] in a binary tree.
oeis:A001006 counts binary trees avoiding this pattern.
References
[1] Donaghey, R., Shapiro, L. W. Motzkin numbers MathSciNet:0505544
[2] Rowland, E. S. Pattern avoidance in binary trees MathSciNet:2645188 arXiv:0809.0488
Code
(* in Mathematica *)
tree = {{{{}, {}}, {{}, {}}}, {{{}, {}}, {{}, {}}}};
Count[tree, {{___}, {{___}, {{___}, {___}}}}, {0, Infinity}]

Created
Jun 18, 2013 at 16:59 by Eric Rowland
Updated
Oct 17, 2015 at 11:05 by Christian Stump