Identifier
Identifier
Values
[] generating graphics... => 0
[[0]] generating graphics... => 0
[[1]] generating graphics... => 0
[[2]] generating graphics... => 0
[[3]] generating graphics... => 0
[[0,0],[0]] generating graphics... => 1
[[1,0],[0]] generating graphics... => 1
[[1,0],[1]] generating graphics... => 0
[[1,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,0],[0]] generating graphics... => 1
[[2,0],[1]] generating graphics... => 0
[[2,0],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,0],[0]] generating graphics... => 1
[[3,0],[1]] generating graphics... => 0
[[3,0],[2]] generating graphics... => 0
[[3,0],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2],[3]] generating graphics... => 0
[[3,3],[3]] generating graphics... => 1
[[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 2
[[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 0
[[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[0,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[1,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[1,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[1,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[1,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[1,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[1,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[1,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 6
[[1,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[1,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[1,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[1,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[2,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[2,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[2,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 6
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[2,1,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[2,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 6
[[2,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[2,2,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[2,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,1,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 6
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[2,2,2,0],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 6
[[2,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,1],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[2,2,2,2],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[0,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,0,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,0,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[1,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[1,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,1,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,0],[1,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[1,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,1,1,1],[1,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,1,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,1,1,1],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,1,1,1],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,1,1,1],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,0,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,2,1,0],[2,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[2,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 1
[[3,2,1,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 0
[[3,2,1,1],[2,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[2,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,1,1],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,1,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,1,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[2,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,2,2,0],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,0],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,0],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,1],[2,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[2,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,1],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,1],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,2,2,1],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,2,2,2],[2,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[3,2,2,2],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,2,2,2],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,2,2,2],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,0,0],[0,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,3,0,0],[3,0,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,0,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,0,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[1,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,0],[3,1,0],[1,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,0],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 1
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,0],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[3,1,1],[1,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,3,1,1],[3,1,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,1,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,1,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,1,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,1,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,1,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 2
[[3,3,2,0],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,0],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,0],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,2,1],[2,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,1],[3,2,1],[2,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,2,1],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,1],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,1],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,2,2],[3,2,2],[2,2],[2]] generating graphics... => 6
[[3,3,2,2],[3,2,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,2],[3,2,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,2],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,2,2],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,2,2],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[0]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,0],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,0],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 3
[[3,3,3,0],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,0],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,0],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,1],[1]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,1],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,1],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,1],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,1],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 4
[[3,3,3,1],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,2],[3,3,2],[3,2],[2]] generating graphics... => 6
[[3,3,3,2],[3,3,2],[3,2],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,2],[3,3,2],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,2],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 5
[[3,3,3,3],[3,3,3],[3,3],[3]] generating graphics... => 6
Description
The number of circled entries.
An entry of a Gelfand-Tsetlin pattern is circled if $a_{i,j} = a_{i-1,j}$ (the northeast neighbor is the same).
References
[1] Brubaker, B., Bump, D., Friedberg, S. Weyl group multiple Dirichlet series: type A combinatorial theory MathSciNet:2791904
Code
def statistic(g):
    return g.number_of_circles()

Created
Jun 11, 2013 at 12:56 by Travis Scrimshaw
Updated
May 29, 2015 at 16:33 by Martin Rubey