Identifier
Mp00116: Perfect matchings Kasraoui-ZengPerfect matchings
Mp00283: Perfect matchings non-nesting-exceedence permutationPermutations
Mp00239: Permutations CorteelPermutations
Images
=>
Cc0012;cc-rep-0Cc0012;cc-rep-1
[(1,2)]=>[(1,2)]=>[2,1]=>[2,1] [(1,2),(3,4)]=>[(1,2),(3,4)]=>[2,1,4,3]=>[2,1,4,3] [(1,3),(2,4)]=>[(1,4),(2,3)]=>[3,4,2,1]=>[4,3,1,2] [(1,4),(2,3)]=>[(1,3),(2,4)]=>[3,4,1,2]=>[4,3,2,1] [(1,2),(3,4),(5,6)]=>[(1,2),(3,4),(5,6)]=>[2,1,4,3,6,5]=>[2,1,4,3,6,5] [(1,3),(2,4),(5,6)]=>[(1,4),(2,3),(5,6)]=>[3,4,2,1,6,5]=>[4,3,1,2,6,5] [(1,4),(2,3),(5,6)]=>[(1,3),(2,4),(5,6)]=>[3,4,1,2,6,5]=>[4,3,2,1,6,5] [(1,5),(2,3),(4,6)]=>[(1,3),(2,6),(4,5)]=>[3,5,1,6,4,2]=>[6,3,2,5,1,4] [(1,6),(2,3),(4,5)]=>[(1,3),(2,5),(4,6)]=>[3,5,1,6,2,4]=>[6,3,2,5,4,1] [(1,6),(2,4),(3,5)]=>[(1,5),(2,4),(3,6)]=>[4,5,6,2,1,3]=>[6,5,4,2,3,1] [(1,5),(2,4),(3,6)]=>[(1,6),(2,4),(3,5)]=>[4,5,6,2,3,1]=>[6,5,4,2,1,3] [(1,4),(2,5),(3,6)]=>[(1,6),(2,5),(3,4)]=>[4,5,6,3,2,1]=>[6,5,4,1,2,3] [(1,3),(2,5),(4,6)]=>[(1,6),(2,3),(4,5)]=>[3,5,2,6,4,1]=>[6,3,1,5,2,4] [(1,2),(3,5),(4,6)]=>[(1,2),(3,6),(4,5)]=>[2,1,5,6,4,3]=>[2,1,6,5,3,4] [(1,2),(3,6),(4,5)]=>[(1,2),(3,5),(4,6)]=>[2,1,5,6,3,4]=>[2,1,6,5,4,3] [(1,3),(2,6),(4,5)]=>[(1,5),(2,3),(4,6)]=>[3,5,2,6,1,4]=>[6,3,1,5,4,2] [(1,4),(2,6),(3,5)]=>[(1,5),(2,6),(3,4)]=>[4,5,6,3,1,2]=>[6,5,4,1,3,2] [(1,5),(2,6),(3,4)]=>[(1,4),(2,6),(3,5)]=>[4,5,6,1,3,2]=>[6,5,4,3,1,2] [(1,6),(2,5),(3,4)]=>[(1,4),(2,5),(3,6)]=>[4,5,6,1,2,3]=>[6,5,4,3,2,1] [(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)]=>[(1,2),(3,4),(5,6),(7,8)]=>[2,1,4,3,6,5,8,7]=>[2,1,4,3,6,5,8,7] [(1,3),(2,4),(5,6),(7,8)]=>[(1,4),(2,3),(5,6),(7,8)]=>[3,4,2,1,6,5,8,7]=>[4,3,1,2,6,5,8,7] [(1,4),(2,3),(5,6),(7,8)]=>[(1,3),(2,4),(5,6),(7,8)]=>[3,4,1,2,6,5,8,7]=>[4,3,2,1,6,5,8,7] [(1,5),(2,3),(4,6),(7,8)]=>[(1,3),(2,6),(4,5),(7,8)]=>[3,5,1,6,4,2,8,7]=>[6,3,2,5,1,4,8,7] [(1,6),(2,3),(4,5),(7,8)]=>[(1,3),(2,5),(4,6),(7,8)]=>[3,5,1,6,2,4,8,7]=>[6,3,2,5,4,1,8,7] [(1,7),(2,3),(4,5),(6,8)]=>[(1,3),(2,5),(4,8),(6,7)]=>[3,5,1,7,2,8,6,4]=>[8,3,2,5,4,7,1,6] [(1,8),(2,3),(4,5),(6,7)]=>[(1,3),(2,5),(4,7),(6,8)]=>[3,5,1,7,2,8,4,6]=>[8,3,2,5,4,7,6,1] [(1,8),(2,4),(3,5),(6,7)]=>[(1,5),(2,4),(3,7),(6,8)]=>[4,5,7,2,1,8,3,6]=>[8,5,4,2,3,7,6,1] [(1,7),(2,4),(3,5),(6,8)]=>[(1,5),(2,4),(3,8),(6,7)]=>[4,5,7,2,1,8,6,3]=>[8,5,4,2,3,7,1,6] [(1,6),(2,4),(3,5),(7,8)]=>[(1,5),(2,4),(3,6),(7,8)]=>[4,5,6,2,1,3,8,7]=>[6,5,4,2,3,1,8,7] [(1,5),(2,4),(3,6),(7,8)]=>[(1,6),(2,4),(3,5),(7,8)]=>[4,5,6,2,3,1,8,7]=>[6,5,4,2,1,3,8,7] [(1,4),(2,5),(3,6),(7,8)]=>[(1,6),(2,5),(3,4),(7,8)]=>[4,5,6,3,2,1,8,7]=>[6,5,4,1,2,3,8,7] [(1,3),(2,5),(4,6),(7,8)]=>[(1,6),(2,3),(4,5),(7,8)]=>[3,5,2,6,4,1,8,7]=>[6,3,1,5,2,4,8,7] [(1,2),(3,5),(4,6),(7,8)]=>[(1,2),(3,6),(4,5),(7,8)]=>[2,1,5,6,4,3,8,7]=>[2,1,6,5,3,4,8,7] [(1,2),(3,6),(4,5),(7,8)]=>[(1,2),(3,5),(4,6),(7,8)]=>[2,1,5,6,3,4,8,7]=>[2,1,6,5,4,3,8,7] [(1,3),(2,6),(4,5),(7,8)]=>[(1,5),(2,3),(4,6),(7,8)]=>[3,5,2,6,1,4,8,7]=>[6,3,1,5,4,2,8,7] [(1,4),(2,6),(3,5),(7,8)]=>[(1,5),(2,6),(3,4),(7,8)]=>[4,5,6,3,1,2,8,7]=>[6,5,4,1,3,2,8,7] [(1,5),(2,6),(3,4),(7,8)]=>[(1,4),(2,6),(3,5),(7,8)]=>[4,5,6,1,3,2,8,7]=>[6,5,4,3,1,2,8,7] [(1,6),(2,5),(3,4),(7,8)]=>[(1,4),(2,5),(3,6),(7,8)]=>[4,5,6,1,2,3,8,7]=>[6,5,4,3,2,1,8,7] [(1,7),(2,5),(3,4),(6,8)]=>[(1,4),(2,5),(3,8),(6,7)]=>[4,5,7,1,2,8,6,3]=>[8,5,4,3,2,7,1,6] [(1,8),(2,5),(3,4),(6,7)]=>[(1,4),(2,5),(3,7),(6,8)]=>[4,5,7,1,2,8,3,6]=>[8,5,4,3,2,7,6,1] [(1,8),(2,6),(3,4),(5,7)]=>[(1,4),(2,7),(3,6),(5,8)]=>[4,6,7,1,8,3,2,5]=>[8,7,4,3,6,2,5,1] [(1,7),(2,6),(3,4),(5,8)]=>[(1,4),(2,8),(3,6),(5,7)]=>[4,6,7,1,8,3,5,2]=>[8,7,4,3,6,2,1,5] [(1,6),(2,7),(3,4),(5,8)]=>[(1,4),(2,8),(3,7),(5,6)]=>[4,6,7,1,8,5,3,2]=>[8,7,4,3,6,1,2,5] [(1,5),(2,7),(3,4),(6,8)]=>[(1,4),(2,8),(3,5),(6,7)]=>[4,5,7,1,3,8,6,2]=>[8,5,4,3,1,7,2,6] [(1,4),(2,7),(3,5),(6,8)]=>[(1,5),(2,8),(3,4),(6,7)]=>[4,5,7,3,1,8,6,2]=>[8,5,4,1,3,7,2,6] [(1,3),(2,7),(4,5),(6,8)]=>[(1,5),(2,3),(4,8),(6,7)]=>[3,5,2,7,1,8,6,4]=>[8,3,1,5,4,7,2,6] [(1,2),(3,7),(4,5),(6,8)]=>[(1,2),(3,5),(4,8),(6,7)]=>[2,1,5,7,3,8,6,4]=>[2,1,8,5,4,7,3,6] [(1,2),(3,8),(4,5),(6,7)]=>[(1,2),(3,5),(4,7),(6,8)]=>[2,1,5,7,3,8,4,6]=>[2,1,8,5,4,7,6,3] [(1,3),(2,8),(4,5),(6,7)]=>[(1,5),(2,3),(4,7),(6,8)]=>[3,5,2,7,1,8,4,6]=>[8,3,1,5,4,7,6,2] [(1,4),(2,8),(3,5),(6,7)]=>[(1,5),(2,7),(3,4),(6,8)]=>[4,5,7,3,1,8,2,6]=>[8,5,4,1,3,7,6,2] [(1,5),(2,8),(3,4),(6,7)]=>[(1,4),(2,7),(3,5),(6,8)]=>[4,5,7,1,3,8,2,6]=>[8,5,4,3,1,7,6,2] [(1,6),(2,8),(3,4),(5,7)]=>[(1,4),(2,7),(3,8),(5,6)]=>[4,6,7,1,8,5,2,3]=>[8,7,4,3,6,1,5,2] [(1,7),(2,8),(3,4),(5,6)]=>[(1,4),(2,6),(3,8),(5,7)]=>[4,6,7,1,8,2,5,3]=>[8,7,4,3,6,5,1,2] [(1,8),(2,7),(3,4),(5,6)]=>[(1,4),(2,6),(3,7),(5,8)]=>[4,6,7,1,8,2,3,5]=>[8,7,4,3,6,5,2,1] [(1,8),(2,7),(3,5),(4,6)]=>[(1,6),(2,5),(3,7),(4,8)]=>[5,6,7,8,2,1,3,4]=>[8,7,6,5,3,4,2,1] [(1,7),(2,8),(3,5),(4,6)]=>[(1,6),(2,5),(3,8),(4,7)]=>[5,6,7,8,2,1,4,3]=>[8,7,6,5,3,4,1,2] [(1,6),(2,8),(3,5),(4,7)]=>[(1,7),(2,5),(3,8),(4,6)]=>[5,6,7,8,2,4,1,3]=>[8,7,6,5,3,1,4,2] [(1,5),(2,8),(3,6),(4,7)]=>[(1,7),(2,6),(3,8),(4,5)]=>[5,6,7,8,4,2,1,3]=>[8,7,6,5,1,3,4,2] [(1,4),(2,8),(3,6),(5,7)]=>[(1,7),(2,6),(3,4),(5,8)]=>[4,6,7,3,8,2,1,5]=>[8,7,4,1,6,3,5,2] [(1,3),(2,8),(4,6),(5,7)]=>[(1,7),(2,3),(4,6),(5,8)]=>[3,6,2,7,8,4,1,5]=>[8,3,1,7,6,4,5,2] [(1,2),(3,8),(4,6),(5,7)]=>[(1,2),(3,7),(4,6),(5,8)]=>[2,1,6,7,8,4,3,5]=>[2,1,8,7,6,4,5,3] [(1,2),(3,7),(4,6),(5,8)]=>[(1,2),(3,8),(4,6),(5,7)]=>[2,1,6,7,8,4,5,3]=>[2,1,8,7,6,4,3,5] [(1,3),(2,7),(4,6),(5,8)]=>[(1,8),(2,3),(4,6),(5,7)]=>[3,6,2,7,8,4,5,1]=>[8,3,1,7,6,4,2,5] [(1,4),(2,7),(3,6),(5,8)]=>[(1,8),(2,6),(3,4),(5,7)]=>[4,6,7,3,8,2,5,1]=>[8,7,4,1,6,3,2,5] [(1,5),(2,7),(3,6),(4,8)]=>[(1,8),(2,6),(3,7),(4,5)]=>[5,6,7,8,4,2,3,1]=>[8,7,6,5,1,3,2,4] [(1,6),(2,7),(3,5),(4,8)]=>[(1,8),(2,5),(3,7),(4,6)]=>[5,6,7,8,2,4,3,1]=>[8,7,6,5,3,1,2,4] [(1,7),(2,6),(3,5),(4,8)]=>[(1,8),(2,5),(3,6),(4,7)]=>[5,6,7,8,2,3,4,1]=>[8,7,6,5,3,2,1,4] [(1,8),(2,6),(3,5),(4,7)]=>[(1,7),(2,5),(3,6),(4,8)]=>[5,6,7,8,2,3,1,4]=>[8,7,6,5,3,2,4,1] [(1,8),(2,5),(3,6),(4,7)]=>[(1,7),(2,6),(3,5),(4,8)]=>[5,6,7,8,3,2,1,4]=>[8,7,6,5,2,3,4,1] [(1,7),(2,5),(3,6),(4,8)]=>[(1,8),(2,6),(3,5),(4,7)]=>[5,6,7,8,3,2,4,1]=>[8,7,6,5,2,3,1,4] [(1,6),(2,5),(3,7),(4,8)]=>[(1,8),(2,7),(3,5),(4,6)]=>[5,6,7,8,3,4,2,1]=>[8,7,6,5,2,1,3,4] [(1,5),(2,6),(3,7),(4,8)]=>[(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)]=>[5,6,7,8,4,3,2,1]=>[8,7,6,5,1,2,3,4] [(1,4),(2,6),(3,7),(5,8)]=>[(1,8),(2,7),(3,4),(5,6)]=>[4,6,7,3,8,5,2,1]=>[8,7,4,1,6,2,3,5] [(1,3),(2,6),(4,7),(5,8)]=>[(1,8),(2,3),(4,7),(5,6)]=>[3,6,2,7,8,5,4,1]=>[8,3,1,7,6,2,4,5] [(1,2),(3,6),(4,7),(5,8)]=>[(1,2),(3,8),(4,7),(5,6)]=>[2,1,6,7,8,5,4,3]=>[2,1,8,7,6,3,4,5] [(1,2),(3,5),(4,7),(6,8)]=>[(1,2),(3,8),(4,5),(6,7)]=>[2,1,5,7,4,8,6,3]=>[2,1,8,5,3,7,4,6] [(1,3),(2,5),(4,7),(6,8)]=>[(1,8),(2,3),(4,5),(6,7)]=>[3,5,2,7,4,8,6,1]=>[8,3,1,5,2,7,4,6] [(1,4),(2,5),(3,7),(6,8)]=>[(1,8),(2,5),(3,4),(6,7)]=>[4,5,7,3,2,8,6,1]=>[8,5,4,1,2,7,3,6] [(1,5),(2,4),(3,7),(6,8)]=>[(1,8),(2,4),(3,5),(6,7)]=>[4,5,7,2,3,8,6,1]=>[8,5,4,2,1,7,3,6] [(1,6),(2,4),(3,7),(5,8)]=>[(1,8),(2,4),(3,7),(5,6)]=>[4,6,7,2,8,5,3,1]=>[8,7,4,2,6,1,3,5] [(1,7),(2,4),(3,6),(5,8)]=>[(1,8),(2,4),(3,6),(5,7)]=>[4,6,7,2,8,3,5,1]=>[8,7,4,2,6,3,1,5] [(1,8),(2,4),(3,6),(5,7)]=>[(1,7),(2,4),(3,6),(5,8)]=>[4,6,7,2,8,3,1,5]=>[8,7,4,2,6,3,5,1] [(1,8),(2,3),(4,6),(5,7)]=>[(1,3),(2,7),(4,6),(5,8)]=>[3,6,1,7,8,4,2,5]=>[8,3,2,7,6,4,5,1] [(1,7),(2,3),(4,6),(5,8)]=>[(1,3),(2,8),(4,6),(5,7)]=>[3,6,1,7,8,4,5,2]=>[8,3,2,7,6,4,1,5] [(1,6),(2,3),(4,7),(5,8)]=>[(1,3),(2,8),(4,7),(5,6)]=>[3,6,1,7,8,5,4,2]=>[8,3,2,7,6,1,4,5] [(1,5),(2,3),(4,7),(6,8)]=>[(1,3),(2,8),(4,5),(6,7)]=>[3,5,1,7,4,8,6,2]=>[8,3,2,5,1,7,4,6] [(1,4),(2,3),(5,7),(6,8)]=>[(1,3),(2,4),(5,8),(6,7)]=>[3,4,1,2,7,8,6,5]=>[4,3,2,1,8,7,5,6] [(1,3),(2,4),(5,7),(6,8)]=>[(1,4),(2,3),(5,8),(6,7)]=>[3,4,2,1,7,8,6,5]=>[4,3,1,2,8,7,5,6] [(1,2),(3,4),(5,7),(6,8)]=>[(1,2),(3,4),(5,8),(6,7)]=>[2,1,4,3,7,8,6,5]=>[2,1,4,3,8,7,5,6] [(1,2),(3,4),(5,8),(6,7)]=>[(1,2),(3,4),(5,7),(6,8)]=>[2,1,4,3,7,8,5,6]=>[2,1,4,3,8,7,6,5] [(1,3),(2,4),(5,8),(6,7)]=>[(1,4),(2,3),(5,7),(6,8)]=>[3,4,2,1,7,8,5,6]=>[4,3,1,2,8,7,6,5] [(1,4),(2,3),(5,8),(6,7)]=>[(1,3),(2,4),(5,7),(6,8)]=>[3,4,1,2,7,8,5,6]=>[4,3,2,1,8,7,6,5] [(1,5),(2,3),(4,8),(6,7)]=>[(1,3),(2,7),(4,5),(6,8)]=>[3,5,1,7,4,8,2,6]=>[8,3,2,5,1,7,6,4] [(1,6),(2,3),(4,8),(5,7)]=>[(1,3),(2,7),(4,8),(5,6)]=>[3,6,1,7,8,5,2,4]=>[8,3,2,7,6,1,5,4] [(1,7),(2,3),(4,8),(5,6)]=>[(1,3),(2,6),(4,8),(5,7)]=>[3,6,1,7,8,2,5,4]=>[8,3,2,7,6,5,1,4] [(1,8),(2,3),(4,7),(5,6)]=>[(1,3),(2,6),(4,7),(5,8)]=>[3,6,1,7,8,2,4,5]=>[8,3,2,7,6,5,4,1] [(1,8),(2,4),(3,7),(5,6)]=>[(1,6),(2,4),(3,7),(5,8)]=>[4,6,7,2,8,1,3,5]=>[8,7,4,2,6,5,3,1] [(1,7),(2,4),(3,8),(5,6)]=>[(1,6),(2,4),(3,8),(5,7)]=>[4,6,7,2,8,1,5,3]=>[8,7,4,2,6,5,1,3] [(1,6),(2,4),(3,8),(5,7)]=>[(1,7),(2,4),(3,8),(5,6)]=>[4,6,7,2,8,5,1,3]=>[8,7,4,2,6,1,5,3] [(1,5),(2,4),(3,8),(6,7)]=>[(1,7),(2,4),(3,5),(6,8)]=>[4,5,7,2,3,8,1,6]=>[8,5,4,2,1,7,6,3] [(1,4),(2,5),(3,8),(6,7)]=>[(1,7),(2,5),(3,4),(6,8)]=>[4,5,7,3,2,8,1,6]=>[8,5,4,1,2,7,6,3] [(1,3),(2,5),(4,8),(6,7)]=>[(1,7),(2,3),(4,5),(6,8)]=>[3,5,2,7,4,8,1,6]=>[8,3,1,5,2,7,6,4] [(1,2),(3,5),(4,8),(6,7)]=>[(1,2),(3,7),(4,5),(6,8)]=>[2,1,5,7,4,8,3,6]=>[2,1,8,5,3,7,6,4] [(1,2),(3,6),(4,8),(5,7)]=>[(1,2),(3,7),(4,8),(5,6)]=>[2,1,6,7,8,5,3,4]=>[2,1,8,7,6,3,5,4] [(1,3),(2,6),(4,8),(5,7)]=>[(1,7),(2,3),(4,8),(5,6)]=>[3,6,2,7,8,5,1,4]=>[8,3,1,7,6,2,5,4] [(1,4),(2,6),(3,8),(5,7)]=>[(1,7),(2,8),(3,4),(5,6)]=>[4,6,7,3,8,5,1,2]=>[8,7,4,1,6,2,5,3] [(1,5),(2,6),(3,8),(4,7)]=>[(1,7),(2,8),(3,6),(4,5)]=>[5,6,7,8,4,3,1,2]=>[8,7,6,5,1,2,4,3] [(1,6),(2,5),(3,8),(4,7)]=>[(1,7),(2,8),(3,5),(4,6)]=>[5,6,7,8,3,4,1,2]=>[8,7,6,5,2,1,4,3] [(1,7),(2,5),(3,8),(4,6)]=>[(1,6),(2,8),(3,5),(4,7)]=>[5,6,7,8,3,1,4,2]=>[8,7,6,5,2,4,1,3] [(1,8),(2,5),(3,7),(4,6)]=>[(1,6),(2,7),(3,5),(4,8)]=>[5,6,7,8,3,1,2,4]=>[8,7,6,5,2,4,3,1] [(1,8),(2,6),(3,7),(4,5)]=>[(1,5),(2,7),(3,6),(4,8)]=>[5,6,7,8,1,3,2,4]=>[8,7,6,5,4,2,3,1] [(1,7),(2,6),(3,8),(4,5)]=>[(1,5),(2,8),(3,6),(4,7)]=>[5,6,7,8,1,3,4,2]=>[8,7,6,5,4,2,1,3] [(1,6),(2,7),(3,8),(4,5)]=>[(1,5),(2,8),(3,7),(4,6)]=>[5,6,7,8,1,4,3,2]=>[8,7,6,5,4,1,2,3] [(1,5),(2,7),(3,8),(4,6)]=>[(1,6),(2,8),(3,7),(4,5)]=>[5,6,7,8,4,1,3,2]=>[8,7,6,5,1,4,2,3] [(1,4),(2,7),(3,8),(5,6)]=>[(1,6),(2,8),(3,4),(5,7)]=>[4,6,7,3,8,1,5,2]=>[8,7,4,1,6,5,2,3] [(1,3),(2,7),(4,8),(5,6)]=>[(1,6),(2,3),(4,8),(5,7)]=>[3,6,2,7,8,1,5,4]=>[8,3,1,7,6,5,2,4] [(1,2),(3,7),(4,8),(5,6)]=>[(1,2),(3,6),(4,8),(5,7)]=>[2,1,6,7,8,3,5,4]=>[2,1,8,7,6,5,3,4] [(1,2),(3,8),(4,7),(5,6)]=>[(1,2),(3,6),(4,7),(5,8)]=>[2,1,6,7,8,3,4,5]=>[2,1,8,7,6,5,4,3] [(1,3),(2,8),(4,7),(5,6)]=>[(1,6),(2,3),(4,7),(5,8)]=>[3,6,2,7,8,1,4,5]=>[8,3,1,7,6,5,4,2] [(1,4),(2,8),(3,7),(5,6)]=>[(1,6),(2,7),(3,4),(5,8)]=>[4,6,7,3,8,1,2,5]=>[8,7,4,1,6,5,3,2] [(1,5),(2,8),(3,7),(4,6)]=>[(1,6),(2,7),(3,8),(4,5)]=>[5,6,7,8,4,1,2,3]=>[8,7,6,5,1,4,3,2] [(1,6),(2,8),(3,7),(4,5)]=>[(1,5),(2,7),(3,8),(4,6)]=>[5,6,7,8,1,4,2,3]=>[8,7,6,5,4,1,3,2] [(1,7),(2,8),(3,6),(4,5)]=>[(1,5),(2,6),(3,8),(4,7)]=>[5,6,7,8,1,2,4,3]=>[8,7,6,5,4,3,1,2] [(1,8),(2,7),(3,6),(4,5)]=>[(1,5),(2,6),(3,7),(4,8)]=>[5,6,7,8,1,2,3,4]=>[8,7,6,5,4,3,2,1] [(1,2),(3,4),(5,6),(7,8),(9,10)]=>[(1,2),(3,4),(5,6),(7,8),(9,10)]=>[2,1,4,3,6,5,8,7,10,9]=>[2,1,4,3,6,5,8,7,10,9] [(1,3),(2,4),(5,6),(7,8),(9,10)]=>[(1,4),(2,3),(5,6),(7,8),(9,10)]=>[3,4,2,1,6,5,8,7,10,9]=>[4,3,1,2,6,5,8,7,10,9] [(1,4),(2,5),(3,6),(7,8),(9,10)]=>[(1,6),(2,5),(3,4),(7,8),(9,10)]=>[4,5,6,3,2,1,8,7,10,9]=>[6,5,4,1,2,3,8,7,10,9] [(1,3),(2,5),(4,6),(7,8),(9,10)]=>[(1,6),(2,3),(4,5),(7,8),(9,10)]=>[3,5,2,6,4,1,8,7,10,9]=>[6,3,1,5,2,4,8,7,10,9] [(1,2),(3,5),(4,6),(7,8),(9,10)]=>[(1,2),(3,6),(4,5),(7,8),(9,10)]=>[2,1,5,6,4,3,8,7,10,9]=>[2,1,6,5,3,4,8,7,10,9] [(1,5),(2,6),(3,7),(4,8),(9,10)]=>[(1,8),(2,7),(3,6),(4,5),(9,10)]=>[5,6,7,8,4,3,2,1,10,9]=>[8,7,6,5,1,2,3,4,10,9] [(1,4),(2,6),(3,7),(5,8),(9,10)]=>[(1,8),(2,7),(3,4),(5,6),(9,10)]=>[4,6,7,3,8,5,2,1,10,9]=>[8,7,4,1,6,2,3,5,10,9] [(1,3),(2,6),(4,7),(5,8),(9,10)]=>[(1,8),(2,3),(4,7),(5,6),(9,10)]=>[3,6,2,7,8,5,4,1,10,9]=>[8,3,1,7,6,2,4,5,10,9] [(1,2),(3,6),(4,7),(5,8),(9,10)]=>[(1,2),(3,8),(4,7),(5,6),(9,10)]=>[2,1,6,7,8,5,4,3,10,9]=>[2,1,8,7,6,3,4,5,10,9] [(1,2),(3,5),(4,7),(6,8),(9,10)]=>[(1,2),(3,8),(4,5),(6,7),(9,10)]=>[2,1,5,7,4,8,6,3,10,9]=>[2,1,8,5,3,7,4,6,10,9] [(1,3),(2,5),(4,7),(6,8),(9,10)]=>[(1,8),(2,3),(4,5),(6,7),(9,10)]=>[3,5,2,7,4,8,6,1,10,9]=>[8,3,1,5,2,7,4,6,10,9] [(1,4),(2,5),(3,7),(6,8),(9,10)]=>[(1,8),(2,5),(3,4),(6,7),(9,10)]=>[4,5,7,3,2,8,6,1,10,9]=>[8,5,4,1,2,7,3,6,10,9] [(1,3),(2,4),(5,7),(6,8),(9,10)]=>[(1,4),(2,3),(5,8),(6,7),(9,10)]=>[3,4,2,1,7,8,6,5,10,9]=>[4,3,1,2,8,7,5,6,10,9] [(1,2),(3,4),(5,7),(6,8),(9,10)]=>[(1,2),(3,4),(5,8),(6,7),(9,10)]=>[2,1,4,3,7,8,6,5,10,9]=>[2,1,4,3,8,7,5,6,10,9] [(1,2),(3,7),(4,8),(5,9),(6,10)]=>[(1,2),(3,10),(4,9),(5,8),(6,7)]=>[2,1,7,8,9,10,6,5,4,3]=>[2,1,10,9,8,7,3,4,5,6] [(1,3),(2,7),(4,8),(5,9),(6,10)]=>[(1,10),(2,3),(4,9),(5,8),(6,7)]=>[3,7,2,8,9,10,6,5,4,1]=>[10,3,1,9,8,7,2,4,5,6] [(1,4),(2,7),(3,8),(5,9),(6,10)]=>[(1,10),(2,9),(3,4),(5,8),(6,7)]=>[4,7,8,3,9,10,6,5,2,1]=>[10,9,4,1,8,7,2,3,5,6] [(1,5),(2,7),(3,8),(4,9),(6,10)]=>[(1,10),(2,9),(3,8),(4,5),(6,7)]=>[5,7,8,9,4,10,6,3,2,1]=>[10,9,8,5,1,7,2,3,4,6] [(1,6),(2,7),(3,8),(4,9),(5,10)]=>[(1,10),(2,9),(3,8),(4,7),(5,6)]=>[6,7,8,9,10,5,4,3,2,1]=>[10,9,8,7,6,1,2,3,4,5] [(1,5),(2,6),(3,8),(4,9),(7,10)]=>[(1,10),(2,9),(3,6),(4,5),(7,8)]=>[5,6,8,9,4,3,10,7,2,1]=>[10,9,6,5,1,2,8,3,4,7] [(1,4),(2,6),(3,8),(5,9),(7,10)]=>[(1,10),(2,9),(3,4),(5,6),(7,8)]=>[4,6,8,3,9,5,10,7,2,1]=>[10,9,4,1,6,2,8,3,5,7] [(1,3),(2,6),(4,8),(5,9),(7,10)]=>[(1,10),(2,3),(4,9),(5,6),(7,8)]=>[3,6,2,8,9,5,10,7,4,1]=>[10,3,1,9,6,2,8,4,5,7] [(1,2),(3,6),(4,8),(5,9),(7,10)]=>[(1,2),(3,10),(4,9),(5,6),(7,8)]=>[2,1,6,8,9,5,10,7,4,3]=>[2,1,10,9,6,3,8,4,5,7] [(1,2),(3,5),(4,8),(6,9),(7,10)]=>[(1,2),(3,10),(4,5),(6,9),(7,8)]=>[2,1,5,8,4,9,10,7,6,3]=>[2,1,10,5,3,9,8,4,6,7] [(1,3),(2,5),(4,8),(6,9),(7,10)]=>[(1,10),(2,3),(4,5),(6,9),(7,8)]=>[3,5,2,8,4,9,10,7,6,1]=>[10,3,1,5,2,9,8,4,6,7] [(1,4),(2,5),(3,8),(6,9),(7,10)]=>[(1,10),(2,5),(3,4),(6,9),(7,8)]=>[4,5,8,3,2,9,10,7,6,1]=>[10,5,4,1,2,9,8,3,6,7] [(1,3),(2,4),(5,8),(6,9),(7,10)]=>[(1,4),(2,3),(5,10),(6,9),(7,8)]=>[3,4,2,1,8,9,10,7,6,5]=>[4,3,1,2,10,9,8,5,6,7] [(1,2),(3,4),(5,8),(6,9),(7,10)]=>[(1,2),(3,4),(5,10),(6,9),(7,8)]=>[2,1,4,3,8,9,10,7,6,5]=>[2,1,4,3,10,9,8,5,6,7] [(1,2),(3,4),(5,7),(6,9),(8,10)]=>[(1,2),(3,4),(5,10),(6,7),(8,9)]=>[2,1,4,3,7,9,6,10,8,5]=>[2,1,4,3,10,7,5,9,6,8] [(1,3),(2,4),(5,7),(6,9),(8,10)]=>[(1,4),(2,3),(5,10),(6,7),(8,9)]=>[3,4,2,1,7,9,6,10,8,5]=>[4,3,1,2,10,7,5,9,6,8] [(1,4),(2,5),(3,7),(6,9),(8,10)]=>[(1,10),(2,5),(3,4),(6,7),(8,9)]=>[4,5,7,3,2,9,6,10,8,1]=>[10,5,4,1,2,7,3,9,6,8] [(1,3),(2,5),(4,7),(6,9),(8,10)]=>[(1,10),(2,3),(4,5),(6,7),(8,9)]=>[3,5,2,7,4,9,6,10,8,1]=>[10,3,1,5,2,7,4,9,6,8] [(1,2),(3,5),(4,7),(6,9),(8,10)]=>[(1,2),(3,10),(4,5),(6,7),(8,9)]=>[2,1,5,7,4,9,6,10,8,3]=>[2,1,10,5,3,7,4,9,6,8] [(1,2),(3,6),(4,7),(5,9),(8,10)]=>[(1,2),(3,10),(4,7),(5,6),(8,9)]=>[2,1,6,7,9,5,4,10,8,3]=>[2,1,10,7,6,3,4,9,5,8] [(1,3),(2,6),(4,7),(5,9),(8,10)]=>[(1,10),(2,3),(4,7),(5,6),(8,9)]=>[3,6,2,7,9,5,4,10,8,1]=>[10,3,1,7,6,2,4,9,5,8] [(1,4),(2,6),(3,7),(5,9),(8,10)]=>[(1,10),(2,7),(3,4),(5,6),(8,9)]=>[4,6,7,3,9,5,2,10,8,1]=>[10,7,4,1,6,2,3,9,5,8] [(1,5),(2,6),(3,7),(4,9),(8,10)]=>[(1,10),(2,7),(3,6),(4,5),(8,9)]=>[5,6,7,9,4,3,2,10,8,1]=>[10,7,6,5,1,2,3,9,4,8] [(1,2),(3,5),(4,6),(7,9),(8,10)]=>[(1,2),(3,6),(4,5),(7,10),(8,9)]=>[2,1,5,6,4,3,9,10,8,7]=>[2,1,6,5,3,4,10,9,7,8] [(1,3),(2,5),(4,6),(7,9),(8,10)]=>[(1,6),(2,3),(4,5),(7,10),(8,9)]=>[3,5,2,6,4,1,9,10,8,7]=>[6,3,1,5,2,4,10,9,7,8] [(1,4),(2,5),(3,6),(7,9),(8,10)]=>[(1,6),(2,5),(3,4),(7,10),(8,9)]=>[4,5,6,3,2,1,9,10,8,7]=>[6,5,4,1,2,3,10,9,7,8] [(1,3),(2,4),(5,6),(7,9),(8,10)]=>[(1,4),(2,3),(5,6),(7,10),(8,9)]=>[3,4,2,1,6,5,9,10,8,7]=>[4,3,1,2,6,5,10,9,7,8] [(1,2),(3,4),(5,6),(7,9),(8,10)]=>[(1,2),(3,4),(5,6),(7,10),(8,9)]=>[2,1,4,3,6,5,9,10,8,7]=>[2,1,4,3,6,5,10,9,7,8] [(1,2),(3,4),(5,6),(7,8),(9,10),(11,12)]=>[(1,2),(3,4),(5,6),(7,8),(9,10),(11,12)]=>[2,1,4,3,6,5,8,7,10,9,12,11]=>[2,1,4,3,6,5,8,7,10,9,12,11]
Map
Kasraoui-Zeng
Description
The Kasraoui-Zeng involution for perfect matchings.
This yields the perfect matching with the number of nestings and crossings exchanged.
Map
non-nesting-exceedence permutation
Description
The fixed-point-free permutation with deficiencies given by the perfect matching, no alignments and no inversions between exceedences.
Put differently, the exceedences form the unique non-nesting perfect matching whose openers coincide with those of the given perfect matching.
Map
Corteel
Description
Corteel's map interchanging the number of crossings and the number of nestings of a permutation.
This involution creates a labelled bicoloured Motzkin path, using the Foata-Zeilberger map. In the corresponding bump diagram, each label records the number of arcs nesting the given arc. Then each label is replaced by its complement, and the inverse of the Foata-Zeilberger map is applied.