Identifier
Mp00124: Dyck paths Adin-Bagno-Roichman transformationDyck paths
Mp00035: Dyck paths to alternating sign matrixAlternating sign matrices
Mp00002: Alternating sign matrices to left key permutationPermutations
Images
=>
Cc0005;cc-rep-0Cc0005;cc-rep-1Cc0017;cc-rep-2
[1,0]=>[1,0]=>[[1]]=>[1] [1,0,1,0]=>[1,0,1,0]=>[[1,0],[0,1]]=>[1,2] [1,1,0,0]=>[1,1,0,0]=>[[0,1],[1,0]]=>[2,1] [1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0],[0,1,0],[0,0,1]]=>[1,2,3] [1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0],[1,-1,1],[0,1,0]]=>[1,3,2] [1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0],[1,0,0],[0,0,1]]=>[2,1,3] [1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0],[0,0,1],[0,1,0]]=>[1,3,2] [1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1],[1,0,0],[0,1,0]]=>[3,1,2] [1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,1,0],[0,0,0,1]]=>[1,2,3,4] [1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0],[1,-1,1,0],[0,1,-1,1],[0,0,1,0]]=>[1,2,4,3] [1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0],[1,-1,1,0],[0,1,0,0],[0,0,0,1]]=>[1,3,2,4] [1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0],[0,0,1,0],[0,1,-1,1],[0,0,1,0]]=>[1,2,4,3] [1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0],[1,0,-1,1],[0,1,0,0],[0,0,1,0]]=>[1,4,2,3] [1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0],[1,0,0,0],[0,0,1,0],[0,0,0,1]]=>[2,1,3,4] [1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0],[1,0,0,0],[0,1,-1,1],[0,0,1,0]]=>[2,1,4,3] [1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0],[0,0,1,0],[0,1,0,0],[0,0,0,1]]=>[1,3,2,4] [1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,0,1],[0,0,1,0]]=>[1,2,4,3] [1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0],[0,0,0,1],[0,1,0,0],[0,0,1,0]]=>[1,4,2,3] [1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0],[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,0,1]]=>[3,1,2,4] [1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0],[1,0,0,0],[0,0,0,1],[0,0,1,0]]=>[2,1,4,3] [1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0],[1,-1,0,1],[0,1,0,0],[0,0,1,0]]=>[1,4,2,3] [1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1],[1,0,0,0],[0,1,0,0],[0,0,1,0]]=>[4,1,2,3] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,1,0,0],[0,1,-1,1,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,1,0,0],[0,1,-1,1,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,1,-1,1,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,-1,1,0],[0,1,0,-1,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,1,-1,1,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,1,0,-1,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,0,1,0],[0,1,0,-1,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0],[1,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,1,-1,0,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1],[0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,1,0,0],[0,1,-1,0,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0],[1,-1,0,0,1],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0],[1,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1],[1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5] [1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,6,5] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,6,5] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,6,4,5] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5,6] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,6,5] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,6,5] [1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,6,4,5] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,6,5] [1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,6,4,5] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,1,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5,6] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,6,5] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,5,4,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,6,5] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,6,4,5] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5,6] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,6,5] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,6,5] [1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,6,4,5] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,6,5] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,6,4,5] [1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,6,5] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5] [1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0],[0,1,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5,6] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,6,5] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,5,4,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,6,5] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,6,4,5] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,6,5] [1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,6,4,5] [1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,6,5] [1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,6,4,5] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0],[0,1,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5] [1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,6,5] [1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,6,4,5] [1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0],[1,0,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1],[1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6,7] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6,7] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6,7] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6,7] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,6,2,3,4,5,7] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,7,6] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,6,5,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,7,6] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,6,5,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,7,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,6,4,5,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,6,5,7] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6,7] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,6,5,7] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,7,6] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,6,4,5,7] [1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6,7] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,6,5,7] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,6,4,5,7] [1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,6,3,4,5,7] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,7,3,4,5,6] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6,7] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6,7] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6,7] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6,7] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,6,2,3,4,5,7] [1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,7,6] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,6,5,7] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,7,6] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,7,5,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,5,4,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4,7,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,6,5,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,7,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,7,5,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,6,4,5,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4,7,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,7,5,6] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,7,4,5,6] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5,6,7] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,6,5,7] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6,7] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,6,5,7] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,7,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,6,4,5,7] [1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6,7] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,6,5,7] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,6,4,5,7] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,6,3,4,5,7] [1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,7,3,4,5,6] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6,7] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,6,5,7] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,7,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,7,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,7,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6,7] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,6,2,3,4,5,7] [1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,7,6] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,6,5,7] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,7,6] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,7,5,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,5,4,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4,7,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,6,5,7] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,7,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,7,5,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,6,4,5,7] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4,7,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,7,5,6] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,7,4,5,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6,7] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,6,5,7] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,7,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,6,4,5,7] [1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,7,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,7,5,6] [1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,6,3,4,5,7] [1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,7,3,4,5,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6,7] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,6,5,7] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,7,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,6,4,5,7] [1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,5,4,7,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,7,5,6] [1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,7,6] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,7,5,6] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,7,4,5,6] [1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,6,2,3,4,5,7] [1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,6,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,7,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,6,5,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,7,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,7,5,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,6,4,5,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,5,4,7,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,7,5,6] [1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,7,4,5,6] [1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,6,3,4,5,7] [1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,7,6] [1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,7,5,6] [1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,7,4,5,6] [1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,7,3,4,5,6] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,6,2,3,4,5,7] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,7,6] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,7,5,6] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,7,4,5,6] [1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,7,3,4,5,6] [1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1]]=>[6,1,2,3,4,5,7] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,7,6] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,7,5,6] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,7,4,5,6] [1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,7,3,4,5,6] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1],[1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0]]=>[7,1,2,3,4,5,6] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,7,6,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5,8,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,7,6,8] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,6,5,7,8] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,6,8,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,8,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5,8,7] [1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,7,3,4,5,6,8] [1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6,7,8] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,7,6,8] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,8,5,6,7] [1,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,8,5,6,7] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,7,6,8] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,8,6,7] [1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,8,5,6,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,8,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,7,6,8] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,0,1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8] [1,0,1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,7,3,4,5,6,8] [1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7,8] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,6,8,7] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,8,6,7] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,8,5,6,7] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,0,1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,8,5,6,7] [1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,7,2,3,4,5,6,8] [1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,7,6,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,6,5,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,6,5,8,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,8,5,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,5,4,8,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,8,5,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,8,5,6,7] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5,6,7,8] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,6,8,7] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,8,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,8,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6,7,8] [1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,8,6,7] [1,1,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5,8,7] [1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,7,3,4,5,6,8] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,8,3,4,5,6,7] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,8,6,7] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,8,5,6,7] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,8,5,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7,8] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,7,3,4,5,6,8] [1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7,8] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,6,8,7] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,5,8,6,7] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,8,5,6,7] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,8,7] [1,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,8,5,6,7] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,8,6,7] [1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,6,2,3,4,5,7,8] [1,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5,8,7] [1,1,0,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,7,2,3,4,5,6,8] [1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5,6,7,8] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,6,8,7] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5,7,6,8] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,6,5,7,8] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,8,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,5,4,6,7,8] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,6,8,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,8,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,6,4,5,7,8] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,6,4,5,8,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,7,4,5,6,8] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,8,4,5,6,7] [1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,5,6,8,7] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,6,5,7,8] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,7,6,8] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,8,6,7] [1,1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,1,0,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,5,3,4,6,7,8] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,8,4,5,6,7] [1,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5,8,7] [1,1,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,7,3,4,5,6,8] [1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,8,3,4,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7,8] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,8,7] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,8,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,8,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,8,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,8,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,8,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,7,4,5,6,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,6,3,4,5,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,7,3,4,5,6,8] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,5,2,3,4,6,7,8] [1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,6,8,7] [1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,7,2,3,4,5,6,8] [1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,8,6,7] [1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5,7,6,8] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,6,5,7,8] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,6,8,7] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,8,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,7,5,6,8] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,8,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,5,6,8,7] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,8,5,6,7] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,8,4,5,6,7] [1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,8,6,7] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,5,3,4,6,8,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,6,5,8,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,6,4,5,8,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,8,6,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,8,5,6,7] [1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,6,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,6,8,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,7,6,8] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,6,8,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,8,6,7] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,5,3,4,8,6,7] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,8,6,7] [1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,8,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,7,2,3,4,5,6,8] [1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[6,1,2,3,4,5,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,8,6,7] [1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,6,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,7,2,3,4,5,6,8] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,8,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,8,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,8,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[7,1,2,3,4,5,6,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,8,7] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1],[1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[8,1,2,3,4,5,6,7] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[8,1,2,3,4,5,6,7,9] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[9,1,2,3,4,5,6,7,8,10] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7,9] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[10,1,2,3,4,5,6,7,8,9,11] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,9,4,5,6,7,8] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,-1,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10] [1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7,9] [1,0,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7,9] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[7,1,2,3,4,5,6,9,8] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6,9,8] [1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,9,5,6,7,8] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,9,3,4,5,6,7,8] [1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[7,1,2,3,4,5,6,8,9] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7,9] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,9,4,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[8,1,2,3,4,5,6,7,10,9] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,10,3,4,5,6,7,8,9] [1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,10,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[8,1,2,3,4,5,6,7,9,10] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8,10] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6,9,8] [1,1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6,9,8] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,9,8] [1,1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,7,9,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,9,6,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,9,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6,9,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,4,9,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,4,2,3,9,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6,9,8] [1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,9,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6,9,8] [1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,9,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,9,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,9,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,9,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,9,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,9,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,9,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6,9,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,9,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[7,1,2,3,4,5,6,9,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,9,2,3,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[9,1,2,3,4,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,10] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,10,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6,9,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,7,6,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8,9] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7,8,9] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,9,7,8] [1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8,9] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6,7,8,9] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7,8,9] [1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6,9,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,9,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7,9] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,9,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,6,5,9,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,9,5,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,9,4,5,6,7,8] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,4,3,5,6,7,8,9] [1,1,0,0,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,4,3,9,5,6,7,8] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,7,3,4,5,6,9,8] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,8,3,4,5,6,7,9] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,5,4,6,7,8,9] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,6,5,7,8,9] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,9,5,6,7,8] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,7,6,8,9] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,9,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[6,1,2,3,4,5,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[6,1,2,3,4,5,8,7,9] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,9,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8,10] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7,9,10] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7,10,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,7,6,8,9,10] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,6,5,7,8,9,10] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8,9,10] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8,10,9] [1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7,8,9,10] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,4,5,6,7,8,9,10] [1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,8,2,3,4,5,6,7,10,9] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8,9,10] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,10,6,7,8,9] [1,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,10,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[3,1,2,4,5,6,7,8,9,10] [1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,10,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[4,1,2,3,5,6,7,8,9,10] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,10,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[5,1,2,3,4,6,7,8,9,10] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,10,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[6,1,2,3,4,5,7,8,9,10] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,10,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[7,1,2,3,4,5,6,8,9,10] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[7,1,2,3,4,5,6,10,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[10,1,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,4,3,5,6,7,8,9] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8,9] [1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7,8,9] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,7,6,8,9,10] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8,9,10,11] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,9,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,-1,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7,9] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,7,5,6,8,9] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,6,4,5,7,8,9] [1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,5,3,4,6,7,8,9] [1,1,1,0,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,4,2,3,5,6,7,8,9] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[8,1,2,3,4,5,6,7,10,9] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,-1,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,10,2,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,7,5,6,9,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,-1,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10] [1,1,0,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,9,4,5,6,7,8] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8,9] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,5,4,6,7,8,9] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,5,4,6,7,9,8] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,5,4,6,7,8,9] [1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,3,4,5,6,8,7,9] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6,9,8] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,9,8] [1,1,0,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,9,4,5,6,7,8] [1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,7,2,3,4,5,6,9,8] [1,1,1,1,0,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,-1,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,6,2,3,4,5,9,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,7,9,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,7,6,9,8] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,10,8,9] [1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[5,1,2,3,4,10,6,7,8,9] [1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,11,3,4,5,6,7,8,9,10] [1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,11,2,3,4,5,6,7,8,9,10] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,9,4,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,9,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,9,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,9,7,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[9,1,2,3,4,5,6,7,8,11,10] [1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,10,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[6,1,2,3,4,5,10,7,8,9] [1,0,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,0,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,9,4,5,6,7,8] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,0,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,8,6,7,9] [1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,7,8,10,9] [1,1,0,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,6,7,9,8] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,-1,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,10,3,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,-1,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,-1,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,10,7,8,9] [1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,6,5,7,9,8] [1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,8,7,9,10] [1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,0,1,0,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,2,3,4,5,6,7,9,8,10] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,10,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[7,1,2,3,4,5,6,10,8,9] [1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,10,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[3,1,2,10,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1],[0,0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,10,3,4,5,6,7,8,9] [1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,6,7,10,8,9] [1,1,0,1,1,0,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[1,0,1,1,0,0,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[1,3,2,5,4,6,7,8,9] [1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,-1,0,0,0,1,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,5,2,3,4,9,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,-1,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,9,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,9,6,7,8] [1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[2,1,3,4,5,6,11,7,8,9,10] [1,1,0,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0]=>[1,0,1,0,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,-1,1,0,0,0],[0,0,0,0,1,-1,1,0,0],[0,0,0,0,0,1,-1,1,0],[0,0,0,0,0,0,1,-1,1],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,4,3,5,6,7,9,8] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,9,5,6,7,8] [1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,0]=>[[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1]]=>[2,1,8,3,4,5,6,7,9] [1,1,0,1,0,0,1,0,1,0,1,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,0,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,1,0,0,-1,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,3,2,4,5,9,6,7,8] [1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,1,0,1,0,1,1,0,0,0,0,0,0]=>[[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,-1,1,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,-1,1,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,-1,1,0,0,0],[0,0,0,1,0,0,0,-1,1,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,-1,0,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,4,5,11,6,7,8,9,10] [1,0,1,0,1,1,0,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[1,0,1,1,1,1,1,1,1,0,1,0,1,0,0,0,0,0,0,0]=>[[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,-1,1,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,-1,1],[0,0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,1,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,1,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[1,2,3,10,4,5,6,7,8,9] [1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,0,1,1,1,0,0,0,0]=>[1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,0,1,0,0,0,0]=>[[0,0,0,1,0,0,0,0,0],[1,0,0,0,0,0,0,0,0],[0,1,0,0,0,0,0,0,0],[0,0,1,0,0,0,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0],[0,0,0,0,1,0,0,-1,1],[0,0,0,0,0,1,0,0,0],[0,0,0,0,0,0,1,0,0],[0,0,0,0,0,0,0,1,0]]=>[4,1,2,3,5,9,6,7,8]
Map
Adin-Bagno-Roichman transformation
Description
The Adin-Bagno-Roichman transformation of a Dyck path.
This is a bijection preserving the number of up steps before each peak and sending the number of returns to the number of up steps after the last double up step.
Map
to alternating sign matrix
Description
Return the Dyck path as an alternating sign matrix.
This is an inclusion map from Dyck words of length $2n$ to certain
$n \times n$ alternating sign matrices.
Map
to left key permutation
Description
Return the permutation of the left key of an alternating sign matrix.
This was originally defined by Lascoux and then further studied by Aval [1].